Posts Tagged ‘Helena Rivière’

Denna människa har varit riksdagsledamot för Moderaterna

27 september 2011

Helena Rivière har varit riksdagsledamot för Moderaterna. Numera skriver hon artiklar på Newsmill. Detta skriver hon angående den lilla flicka som slängdes av tåget en kulen kväll.

Är det ett moraliskt problem att järnvägstrafik kräver biljett? Ligger det inte ett demokratiskt värde i att en del enkla beteenderegler upprätthåller ett civiliserat samhälle? Har inte konduktören ett moraliskt ansvar att kontrollera att folk fullgör sina skyldigheter? Är inte konduktören tjänsteman med tjänstemannaansvar med allt vad därtill hör av inbyggt avstånd till korruption och bestickning? Newsmill

”Kasta av ungen bara. Har man inte biljett så har man inte. Regler ska följas.

HR har med stolthet röstat igenom den sjuka sjukförsäkringen och Fas 3. När jag läser detta faller allt på plats…

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 201 andra följare