Posts Tagged ‘gunnar axén’

Uppmanades Wennemo att säga upp sig eller..?

07 juni 2013

Irene Wennemo är inte längre huvudsekreterare i socialförsäkringsutredningen. Den bakomliggande orsaken är att hon kandiderar till ordförande för S-kvinnor. Vägen dit är mer oklar.

Enligt AB hade Wennemo är överenskommelse med utredningens ordförande, Gunnar Axén(m) vars innebörd var att Wennemo bara behövde lämna jobbet om hon blev vald. Att IW var  aktiv sosse var redan känt när hon fick jobbet.

Aftonbladet kan i dag avslöja att Irene Wennemo nu tvingas bort från sin post som huvudsekreterare.
Flera källor uppger för Aftonbladet att orsaken bland annat är att hon nyligen gick ut och öppet kandiderade för att bli ordförande för Socialdemokraternas kvinnoförbund. Det ska ha rört upp känslor på Socialdepartementet och i socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons stab (M).
– Det finns absolut med i bilden. Det ses som ett problem om hon sitter som huvudsekreterare och samtidigt kan hamna i Socialdemokraternas verkställande utskott, säger en källa.
– Jag har skickat in min uppsägning i dag. De sa från Socialdepartementets politiska ledning att jag inte kunde vara kvar om jag också var nominerad till ordförande för S-kvinnor, säger Irene Wennmo AB

Ulf Kristersson själv vill inte kommentera, men en sakkunnig på socialdepartementet säger följande.

– Det sitter åtta partier i en gemensam parlamentarisk utredning, huvudsekreteraren väljer att kandidera för en post som kvinnoförbundets ordförande och adjungerad i verkställande utskottet i ett av de partierna. Detta skapade problem med rollen som opartisk tjänsteman. Irene drog då slutsatsen av det och sa upp sig. För detta fick hon sex månadslöner, säger Johan Stuart AB

Det finns alltså två beskrivningar av processen som ledde fram till Wennemo lämnade sitt jobb. Dels har vi Wennemos egen beskrivning som säger att hon mer eller mindre uppmanades säga upp sig och Stuarts beskrivning som säger att IW sade upp sig på helt eget initiativ.

Med tanke på att utrednings ordförande Gunnar Axén(m) inte hade några problem med att Wennemo behöll jobbet fram tills dess att hon eventuellt blev vald är det osannolikt att Stuarts version är den sanna.

Vad vi har är ett gräl mellan de moderata statsråden Kristersson och Axén vars bondeoffer blir Irene Wennemo. Johan Westerholm skriver ”grisigt” – jag håller med.

Bloggat: Martin Moberg,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Mattelektion för Gunnar Axén

26 april 2012

Gunnar Axén är riksdagsledamot. Han tar beslut som rör landets ekonomi, men han har svårt med matten.

Röda Berget bjuder härmed Gunnar på två fria mattelektioner. Den första via Alliansfritt

Arbetsgivaravgiften ligger idag på 31,42 procent av lönen, för ungdomar är den ungefär hälften så hög alltså 15,49 procent. Denna avgift räknas ovanpå lönen vilket betyder att kostnaden för att anställa någon är lön plus arbetsgivaravgift så låt oss nu räkna på detta och hoppas att Hillevi Engström eller någon i hennes närhet läser detta.

Kostnaden att anställa en ungdom är alltså:

lön + lön x 15,49% = lön x 1,1549

Om halveringen av arbetsgivaravgiften tas bort blir därmed kostnaden:

lön + lön x 15,49% x 2 ≈ lön + lön x 31,42% = lön x 1,3142

Om vi tar det första resultatet och delar med det andra får vi hur mycket kostnaden ökat:

(lön x 1,3142) / (lön x 1,1549) = 1,3142 / 1,1549 = 1,137934

Det vill säga en ökning med 13,79 procent. För att kostnaden ska dubbleras så måste den öka med 100 procent. Och 13,79 procent är betydligt mindre än 100 procent eller för att uttrycka det matematiskt:

13,79 < 100 

Ovanstående exempel var ursprungligen gjort för Statsrådet Engström, även hon ör svag i matte. Om nu ovanstående är för avancerat för Gunnar får vi börja från början.

1*0=0
1*1=1
1*2=2
1*3=3
1*4=4
1*5=5
1*6=6
1*7=7
1*8=8
1*9=9
1*10=10

Ingen kan allt, okunskap är ingen skam, ovilja att lära sig är däremot ingen bra egenskap för en riksdagsledamot.

Eller också ljuger. Det är ingen  bra egenskap för en ledamot av Sveriges riksdag?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Axén i P1, han vred sig som en mask på kroken

01 juli 2011

Lyssnade på debatten, förlåt överkörningen, i P1. Gunnar Axén duckade, slingrade och spred så mycket dimridåer att jag misstänker att han asat in en rökmaskin in i Radiostudion, men inget hjälpte. Tomas Eneroth ägde honom på samma sätt som när Zlatan snodde straffen av Källström.

Axén har två stora Akilleshälar.

  1. De har vetat om problemen så länge och inte gjort något år det. Ingen litar längre på Axén när han sägerregeringen återkommer med förslag.
  2. Ljög han i kammaren, eller anses han av den moderata ledningen vara en politisk pajas som inte kan anförtros information.

Idag sätter vi ner foten och tvingar regeringen att agera.

Bloggat: Svensk Myndighetskontroll, Jinge, Kris Krassman och Varghjärta

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Reinfeldt blåljög i regeringsförklaringen

30 juni 2011

Genom Alliansfritt Sveriges idoga grävande hittar jag bevis på ett Sveriges Statsminister Fredrik Reinfeldt medvetet blåljög i sin regeringsförsklaring.

Stora förändringar, likt sjukförsäkringsreformen, kan leda till att enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenserRegeringsförklaringen sid 8

Fredrik Reinfeldt visste mycket väl vilka konsekvenserna skulle bli. Alliansfritt Sverige har en kopia. Skillanden mellan att ljuga och ha fel handlar om vetskap. Alla, även Fredrik Reinfeldt, kan göra ett ärligt misstag och ha fel. Här är det inte så. Statsminsterns visste hur det låg till men sa något annat. Statsminstern ljög inför de folkvalda han ska stå till svars inför. I Expressen lägger Bildt ut texten.

Gunnar Axén är en annan femma.  Han säger till ekot.

– Jag har inte läst den promemorian och kan därför inte kommentera den. Det är en fråga som du får ställa till regeringskansliet, säger han i dag SR

Det är synd att reporterna inte pressade honom om han visste om innehållet i promemorian. Han kan ha fått innehållet föredraget för sig. Oavsett, ett av nedanstående två påståenden är korrekt.

  • Gunnar Axén ljuger riksdagen och svenska folket rakt upp i ansiktet.
  • Gunnar Axén anses av Reinfeldt och Borg vara en politisk bifigur som inte kan anförtros information

Vilket är värst? Att Socialförsäkringsutskottets ordförande är en lögnare eller en politisk bifigur?

Bloggat: Ola Möller, Annika Högberg, Hanna Bergstedt, Johan Westerholm, Marika Lindgren-Åsbrink, Monica Green,  Sebastian Stenholm, Peter Högberg, Martin Moberg, Röda Malmö, CT Allegro,

Jag tar av mig hatten för Tokmoderaten som till skillnad från sina borgerliga kollegor faktiskt skriver om detta.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Gunnar Axén: Kände du till problemen med nollklassade när du applåderade i riksdagen?

30 juni 2011

Thomas Eneroth ställer en fråga och gör ett påpekande, båda är minst sagt besvärande för Gunnar Axén.

 

 I riksdagens kammare, hjärtat av den svenska demokratin, deklarerar Gunnar Axén att ”effekterna av de nya reglerna inte gick att förutse”. Nu visar det sig att effekterna var kända och att uppgifterna var väl dokumenterade i regeringsförvaltningen.

För Axéns del innebär det en av två saker. Antingen ljög han så han medvetet i riksdagen, eller också har hans eget parti och hans egen regering ljugit för honom.

Vad är då Gunnar Axén? En lögnare eller en utskottsordförande som inte betros med den information han behöver för att utföra sitt uppdrag?

Se Axén applådera i riksdagen

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

DN har hälften rätt, Axen inga alls

29 juni 2011

Jag skådar en vindkantring hos DNs ledarredaktion. I dagens osignerade ledare slår de fast en sanning om minoritetsregerandets villkor.

Ett annat sätt är att genom blocköverskridande överenskommelser minimera Sverigedemokraternas inflytande. Det kräver en minoritetsregering som är beredd att förhandla och förankra sin politik hos socialdemokrater och miljöpartister DN

Vad DN ännu inte fattat är att ansvaret för att en sådan process kommer igång vilar på den sittande minoritetsregeringen. ”Förhandla och förankra” innebär att regeringen sätter sig och förhandlar förutsättningslöst. Alla interna överenskommelser mellan de borgerliga partierna kastas i soptunnan. Att komma med en fyrpartikompromiss och erbjuda oppositionen att flytta kommatecken är inte att förhandla, det är att visa arrogans.

Just nu ger Gunnar Axén denna arrogans ett ansikte. I en Newsmillartikel försöker han desperat flytta fokus från sig itt eget tillkortakommande och placera det i oppositionens knä. Axen påstår sig se positit på breda samförståndslösningar, samtidigt som han visar lika stor förhandlingsvilja som en trädgårdstomte.

Via Johan Westerholm hittar jag Axéns reservation, resten av ärendet finns här.

Alla reformer bör följas upp och utvärderas för att se om de fallit ut på önskvärt sätt eller om det finns behov av justeringar. Därför tillsatte vi i Alliansen en arbetsgrupp i Regeringskansliet som sedan hösten 2010 genomfört en omfattande översyn av sjukförsäkringen som utmynnat i en departementspromemoria (Ds 2011:18), Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar. Alliansgruppen har varit delaktiga i översynen genom regelbundna överläggningar med socialdepartementet. Departementspromemorian är ute på en bred remiss till ett femtiotal remissinstanser. Remisstiden går ut den 1 juli. Regeringen har dock redan i vårpropositionen aviserat att man avser att återkomma med förslag till förändringar av sjukförsäkringen i höstens budgetproposition. Dessa viktiga förbättringar i sjukförsäkringen som nu bereds kommer att behandlas av riksdagen i höst och bedöms kunna träda ikraft 1 januari 2012.

Fetstilen på bedöms är Westerholms och precis som han anser jag att det är tecken på att detta enbart är en fortsättning på den långbänk Axén tog över från sin företrädare. Ingen litar längre på vad Axén och moderaterna säger, därför sätter vi Socialdemokrater ner foten.

Med tanke på att sjuktalen ökar är det klart att regeringens linje har fallerat.

Bloggat: Sebastian Stenholm, Johan Westerholm, Roger Jönsson, Martin Moberg

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Moderaterna obstruerar om förändringar i sjukförsäkringen

17 juni 2011

Moderaterna, med Gunnar Axén i spetsen, försöker med hjälp av teknikaliteter fördröja sitt nederlag i sjukförsäkringsfrågan.

– Regeringen kommer att ha gott om tid på sig att bereda frågan inför budgetpropositionen och Riksdagen ska behandla förslagen under hösten. Men jag tycker inte att moderaterna ska kunna obstruera längre och förhindra nödvändiga förändringar i sjukförsäkringen. Vi vet att det finns ett starkt stöd för att göra akuta förändringar i sjukförsäkringen, så det är nödvändigt att vi får ett beslut som ser till att regeringen måste återkomma med förändringar, säger Eneroth SR

I förhoppningen om att på något sätt kunna undvika ett hotande nederlag vill nu axén prioritera den egna prestigen över de sjuka. Argumementen om hastighet blir någon genomskinliga i ljuset av att Axén själv

Däremot hade bråttom med att försämra sjukförsäkringen – inte ens tre dagars beredning i riksdagen T Eneroth på Twitter

Min förhoppning är att Centern och KD följer sin egen politiska vilja och röstar med de Rödgröna.

Bloggat: Leine och Böhlmark

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Dilsa D Sten + Gunnar Axén = Försvar av sjukförsäkring?

25 april 2011

Tydligen störs Dilsa Demirbag Sten av dagens protester mot Sjukförsäkringen. I Demirbag Stens värld måste man tydligen vara socialdemokrat för att ogilla den sjuka sjukförsäkringen. Undrar om Kristdemokraten Chatrine Ahlgren Pålsson känner till att hon numera är konstaterad smygsosse?

Frågan är hur Dilsa Demirbag Sten definierar sig själv. Ståndaktig borgerlig systemförsvarande tennsoldat eller medmänsklig systemkritisk smygsosse? 

Jag noterar att Gunnar Axén(m) står för Alliansens enda kommentar till dagens protester genom att retweeta Steens ursprungliga inlägg.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Skrattretande när Moderaterna försöker attackera från vänster

27 juli 2010

I valet står två samhällsmodeller mot varandra.

Den ena är den svenska välfärdsmodellen som bygger på generella trygghetssystem där de allra flesta får en rimlig ersättning vid inkomstbortfall vid sjukdom eller arbetslöshet. Vi socialdemokrater anser att 80% av befolkningen ska ha en nivå som är 80% av inkomsten.

80/80-principen ger oss en sammanhållen välfärd där en stor majoritet av befolkningen får en försäkringsösning som i allmännhet är tillräcklig. Det gör att behovet av privata tilläggsförsäkringar i princip försvinner för 80% av befolkningen. Det finns med andra ord en bred uppslutning runt den generella välfärden just därför att den är bred och viljan att betala till system är också stor.

Den andra modellen är ett system där staten erbjuder en grundtrygghet, det mest basala, sedan är det upp till individen att själv köpa sina försäkringar för att skapa ett skydd vid arbetslöshet eller sjukdom. Förmågan att köpa skydd ökar naturligtvis med inkomsten. Grundtryggheten kan ligga på runt 50-60%, vilket tvingar fram privata försäkringslösningar för de som har råd och inte är alltför sjuka.

En konsekvens av detta system är att de som köper privata försäkringar inte i samma utsrtäckning motiveras att betala in de gemensamma system varvid de kommer att urholkas och de som inte kan betala för sig lämnas till sitt eget öde.

I Sverige står Socialdemokraterna för den svenska generella välfärdsmodellen med breda lösningar och en välfärd som omfattar alla. Moderaterna står för en modell som enbart ger grundtrygghet.

Det är utifrån den synvinkeln väldigt skrattretande att läsa Axén/Engströms artikel i dagens AB där de försöker att franställa 80/80 som ett projekt för högavlönade när det i själva verket handlar om att säkra ett system som ger en fungerade välfärd för de med lägst inkomster.

Moderaterna försöker göra ytterligare en Orwellsk nyspråksaltomortal, denna gång är det Ojämlikhet är jämlikhet som de försöker sälja. Gå inte på den lätta.

Även Krassman och Peter Högberg postar om detta. Båda för ett resonemang om den generella välfärden kontra grundtrygghet. Se även Roger Jönsson som ger ett jämställdshetspersktiv  och Iaktagaren.

NetRoots | S-Buzz | Rödgröna bloggen

Moderaterna gör vågen för nya sjukförsäkringssystemet – jag trodde det var ett skämt.

16 februari 2010

Peter Andersson skrev ett inlägg med titeln ”När moderaterna gör vågen för sämre sjukförsäkring läggs en grund för valnederlag”.

Jag trodde han skämtade, men så är inte fallet. Alliansfritt Sverige visar även upp bilden i hela sin ”prakt”.

Bilden är tagen av Gunnar Axén, ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, på en valupptakt i Upplands-Väsby.

Gunnar Axén

Jag säger bara tack för den bilden. Den säger mer än tusen ord.

NetRoots   S-Buzz


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 191 andra följare