Inlägg märkta ‘Fredrik Reinfeldt’

Hur mycket kommer Reinfeldt att ljuga om #Nuon idag?

17 april 2014

PowerPoint-presentationFredrik Reinfeldt ska idag infinna sig inför de folkvalda och göra det han påstår vara sin främsta dygd, ta ansvar.

Problemet är att Fredrik Reinfeldt inte kommer att ta något ansvar. Han kommer att mumla, glida och ljuga sig fri från sitt ansvar för Nuonaffären. Att han visste råder det ingen tvekan om.

Ni som vill se tragedin kan göra det på riksdagens hemsida.

Personligen har jag inget emot att se en moderat partiledare bränna sitt förtroende, men jag tycker det är djupt tragiskt att se en svensk Statsminister ljuga sig fri från ansvaret för sina handlingar eller brist på desamma.

Läs gärna Högberg och Moberg

Talar någon sanning om #Nuon

16 april 2014

PowerPoint-presentationStaten köper ett bolag för en summa som motsvarar en niondel av den totala statsbudgeten och varken statsministern eller finansministern känner till det?

Är det sant kan regeringsdugligheten onekligen ifrågasättas. Och förstås så även om Reinfeldt och Borg ljuger.Allehanda

Denna härva blir allt mer absurd. Enligt Mellin i AB ska affärer av denna storlek beredas av finansen. Borg säger att så inte skett. Maud Olofsson ger via mail en annan version.

– Näringsdepartementet följde de direktiv som fanns, säger Alterå.

Men medger att departementet och regeringen hade kunnat dokumentera hur beredningen skedde bättre, enligt Svenska Dagbladet.

En version som Maud Olofsson alltså skriver under.

”Där har du min bild av händelseförloppet och varför vi lät bolaget ta beslutet om att göra affären”, skriver hon till Aftonbladet.

Kanske dags för Maud Olofsson att dyka upp i KU.

Borg skyller på Olofsson. Olofsson säger att allt sköttes enligt regelverket. Borg & Reinfeldt säger att de inget visste, PM i regeringskansliet visar att de informerats.

Finns det någon som talar sanning?

#Nuon krossar Reinfeldts trovärdighet

15 april 2014

PowerPoint-presentationVad visste Reinfeldt om Nuon? Det är frågan. Reinfeldt har hela tiden skyllt på Maud Olofsson.

Men inte ens i en bananrepublik tittar landets statsminister bort när staten ska sprätta i väg 97 miljarder kronor. För övrigt ett hårresande överpris som vi i dag vet låg 40–50 miljarder över Nuons egentliga värde. En siffra som motsvarar kostnaderna för ett års sjuk- och aktivitetsersättningar. Ordning och reda i statens finanser? Skulle inte tro det.

Nu informerades emellertid alliansens partiledare om köpet, och i protokollet står: ”Finns ej skäl att säga nej till affären”. DA

Reinfeldt och hans underhuggare förnekar…, jag är inte helt säker på vad de förnekar, men förnekar gör de. En som inte förnekar är den tjänsteman som upprättade sagda PM.

Tjänstemannen som upprättade handlingen, det dåvarande kanslirådet Viktoria Aastrup, skickade in sitt svar till KU i söndagskväll. Där står hon fast vid innehållet i den promemoria som hon upprättade för fem år sedan.

”Min uppgift, såsom tjänsteman, är att fortlöpande domumentera den information som kommer till handa, direkt eller indirekt, som är av vikt för att händelseförlopp ska kunna följas. Jag har som för all annan information som lämnats direkt eller indirekt av pol. sakkunnig, statssekreterare eller minister, inte haft anledning att ifrågasätta uppgiften/er som lämnats till mig”, skriver Victoria Aaastrup. Hon var även statens representant i styrelsen. DN

Reinfeldt försöker skylla på Maud Olofsson, men Olofsson hävdar bestämt att ”Nuon-affären var förankrad i regeringen”, vilket Aaastrups PM visar.

När Reinfeldt förnekar inblandning blir han, i skenet av det som framkommit i ärendet, en ledare som skjuter det obehagliga ansvaret på underlydande för att själv slippa ta ansvar. Harry Truman hade en skylt på sitt skrivbord i Vita Huset med texten ”The Buck stops here”.

A quality of leadership is the assumption and acceptance of responsibility for the organization and all decisions taken within the organization.
The leader is also responsible for making strategic decisions within the leader’s responsibility rather than avoiding or abrogating this responsibility.
A culture of taking responsibility cannot exist in a culture of blame and recrimination. A leader in a culture of responsibility, takes responsibility and shares the credit. Heritage institute om ledarskap

NUON solkar ner Reinfeldt och krossar hans trovärdighet som ledare. Den definition som Heritage Institute ger av ett ansvarsfullt ledarskap är frånvarande i Reinfeldt hantering av Nuon.

Ett svagt oansvarigt ledarskap ger en svag oansvarig grupp.

Fredrik Reinfeldt leder en regering…

Moderaternas egen ”Hell Week”

13 april 2014

PowerPoint-presentationKandidater till amerikanska flottans elitförband Navy Seals genomgår under sin utbildning den sk ”Hell Week”, helvetesveckan. Den gångna veckan skulle ha varit början på klättringen mot valseger, istället har det varit moderaternas egen helvetesvecka.

Det började lite lugnt med Försäkringskassan.

Tomas Eneroth kallar Dan Eliasson till en utfrågning i socialförsäkringsutskottet. Bakgrunden är Expressens uppgifter om att FK har köpt konsulttjänster av Prime PR för över 38 MKR sedan 2012. RB

Nästa slag är att akamikerfacket SSR i DN skriver att a-kassan för vissa är lägre än socialbidrag, regeringen får även kritik för bristen på satsningar på infrastruktur i södra Sverige.

Onsdagen 9 april ska vårpropositionen presenteras. Tanken är att den ska ge Reinfeldt den skjuts han anser sig behöva för att starta valrörelsen på allvar. Borg såg till att det sprack.

– Vi får fråga oss hur snabb nedgång vi tål. Får vi en häftig nedgång får vi inflation. Vi behöver en gradvis nedgångAB

Borgs uttalande vevas runt i media och moderata tjänstemän försöker beslå Aftonbladet med lögn. Det gick snällt sagt, sådär. Borgs gloria halkade en hack på sned.

En märklighet i Borgs budget är de två okända miljarderna. Ingen vet vad de ska användas till eller om de ens finns. oavsett förväntas de folkvalda ge Reinfeldt två miljarder att köpa valfläsk för.

Dagens Arbete avslöjar att regeringens flaggskepp Fas 3 kan vara olagligt. Samtliga moderata politiker har försvarat denna skamfläck…

Näringsministern Annie Lööf gör sig till ovän med det småskaliga näringsliv hon vill värna och vill skicka delar av budgeten på remiss, hur det nu ska gå till. Beslut om VÅP:en skall tas innan sommaren. Lööf försöker komma undan genom att kasta skit på Lövfen och blir uppläxad av inte en, inte två utan tre borgerliga ledarsidor.

Veckan som kunde har varit början på återkomsten kan mycket väl vara början till slutet.

Bra A-kassa: 80% av löntagarna får 80% av lönen i ersättning

08 april 2014

Hur mycket Reinfeldt tål Sverige-1Akademikerförbundet SSR skrev i går på DN debatt. Deras artikel inleds med vad som borde vara en väckarklocka.

Vad vi ser är att en inkomstbaserad försäkring – a-kassan – nu är lägre än det behovsprövade stöd – försörjningsstöd – som är tänkt att vara en tillfällig hjälp och det sista skyddsnätet efter alla andra trygghetssystem.DN

Artikeln fick i alla fall DN ledare att vakna. A-kassan kan bki het i valrörelsen. Tyvärr springer de runt elden likt ett barn på Valborg och kläcker ur sig halvkvädna visor om att ”A-kassan behöver moderniseras” istället för att gå rakt in i hettan och tala om vad de vill.

Personligen vet jag vad jag vill ha. Ett system som ger 80% av löntagarna 80% av ersättningen.

Den A-kassan är ett solidariskt finansierat generellt välfärdssystem som undanröjer behovet av privata tilläggsförsäkringar.

Bloggat: Martin Moberg, Göran Johansson

Kommer Reinfeldt att ”glömma” de arbetslösa?

05 april 2014

arbetslösa_moderaternaIdag ska Reinfeldt tala i Göteborg. Enligt AB ska talet handla om jobben. Vad Reinfeldt knappast kommer att tala om är de arbetslösa.

Istället kommer vi att få höra meningslösa siffror om hur många flet som fått jobb. Den typen av statistik är meningslös utan att sätta den i förhållande till befolkningsökningen under samma period.

Bilden på toppen visar en annan verklighet Reinfeldt inte kommer att nämna. Vi har en arbetslöshet på över 8% och en skenande långtidsarbetslöshet. Sveriges största arbetsgivare är numera det statliga Fas 3 där långtidsarbetslösa göms undan.

En anständig statsminister med ambition att ta itu med framtidens utmaningar skulle tala om de långtidsarbetslösa.

Idag får vi veta om Reinfeldt är en anständig statsminister.

Löfven får inte ge Reinfeldt möjligheten att leka opposition

04 april 2014

löfvenI maj 2010 vände valvinden till borgerlighetens fördel. I år när borgerligheten en from förhoppning om en liknande utveckling. Frågan är om det kommer att hända.

Tomas Ramberg spekulerar i saken

Detta kan visa sig bli det verkliga ”omslaget” i valdebatten. Och den första stora prövningen för Socialdemokraterna ligger nära i tiden. Nästa vecka lägger regeringen fram sin vårbudget. Det mesta är redan presenterat och känt.

Men när oppositionspartierna sedan lägger fram sina motförslag tvingas de samtidigt avslöja de bärande delarna i sina valprogram. Program som omvärlden kan granska och jämföra och som inte minst Moderaterna kommer att göra sitt bästa för att smula sönder.SR

När Ramberg skriver oppositionen ”tvingas” begår han ett sällsynt misstag. Formellt är vårbudgeten en justering av innevarande år. Att partierna brukar flagga för kommande år är bara en avsiktsförklaring. Vad oppositionen måste göra är spegla det regeringen tar upp som rör budgeten innevarande år, dvs 2014. Vad regeringen skriver om åren 2015 och framåt behöver oppositionen inte spegla.

Vore jag Löfven skulle jag begränsa vårmotionen till det som formellt föreskrivs, för att inte ge Reinfeldt möjligheten att leka opposition.

 

Har Lööf gett Maud Olofsson order om att stanna hemma från KU?

27 mars 2014

maudDagens industri sätter på sätt och vis fingret på affären Nuon, Reinfeldt & KU.

Nog är det märkligt. Maud Olofsson, som var informerad, kommer inte. Fredrik Reinfeldt, som säger sig vara oinformerad, kommer däremot.

Men allt har sin förklaring. Agerandet passar in i Fredrik Reinfeldts strategi för riskminimering – den handlingslinje som ofta får försteg framför det politiskt sunda.

Hans resonemang skulle kunna vara så här: Om Maud Olofsson förhörs i KU kommer hon att pressas om huruvida Fredrik Reinfeldt verkligen blev informerad (vilket han ska ha blivit enligt Maud Olofssons loggbok). Risken är att det då blir värre för regeringen än om statsministern ensam får svara på frågor om vad han (inte) fick veta. Plågan förlängs om Maud Olofsson får försvara sin version i KU. Risken är dessutom att hon blir riktigt frispråkig – hon har ju inte längre någon egen politisk karriär att värna.DI

Olofssons vägran att infinna sig inför KU solkar ner hennes anseende, även hos hennes stödtrupper. Expressen anser att ”Maud Olofsson borde veta hut”. Raymann kallar i SvD beteendet ”Hutlöst skolk”.

Att AB drar fram släggan är bara att vänta, men attacker från de egna leden borde svida i det Maudska skinnet.

I ljuset av nuvarande centerledarens Annie Lööfs agerande gör DI troligtvis rätt bedömning. Lööf inte bara stöttar Olofssons vägran, hon kommer även med en ren lögn, när hon påstår att förre statsministern Göran Persson vägrat komma till KU.

Enligt kansliet har Göran Persson, efter att han avgått som statsminister inte blivit inbjuden till KU för förhör. SR

Även för Göran Persson är det svårt att nobba en ej utfärdad  inbjudan.

Precis som DI skriver kan en frispråkig Maud Olofsson ge Reinfeldt maximal huvudvärk i valrörelsen.

Fredrik Reinfeldt är Annie Lööfs chef…

Vad tycker Reinfeldt om Maud Olofssons vägran att komma till KU?

26 mars 2014

Lille_Jul-ReinfeldtSvenska Dagbladet frågar Fredrik Reinfeldt om Maud Olofssons vägran att komma till KU.

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger att Maud Olofsson, som reglerna är utformade, inte behöver komma till KU för att svara på frågor eftersom hon har slutat som minister. Det är upp till henne att avgöra om hon vill komma, anser han.

TT: Alldeles oavsett vad reglerna säger, tycker du att hon borde komma?

- Fast det är reglerna som måste vara utgångspunkten och jag kommer att komma till KU, säger Fredrik ReinfeldtSvD

Reinfeldts svar är lika fegt som det är formellt korrekt.

Förre statsrådet Maud Olofsson har, som TT mycket väl vet, ingen laglig skyldighet att infinna sig och svara på KUs frågor. Men,hon har en moralisk skyldighet att infinna sig och förklara för svenska folket hur hon skött deras gemensamma egendom.

När Reinfeldt duckar för den personliga frågan om Olofssons moral visar han också vilken typ av ledare han är.

Svenska folket förtjänar att få svar.Reinfeldt kan inte tvinga Maud Olofsson att dyka upp, men han bör och skall uppmana henne att komma.

När arbetslinjen leder till arbetslöshet

24 mars 2014

Littorin_brysselIbland händer det att en åtgärd vars syfte var X. leder till motsatt resultat, dvs Y. Den borgerliga regeringens regler för deltidsstämpling är ett sånt exempel.

Enligt det gamla systemet fick man deltidsstämpla i 300 dagar. Om man under den tiden tjänade ihop till ett nytt arbetsvillkor fick man nya dagar. Den som hade ett fast deltidsjobb kunde inte få nya dagar, förutom de första 300.

Många, inklusive jag själv, använde detta regelverk för att genom timanställningar och vikariat klösa oss in på arbetsmarknaden. Personligen jobbade jag som timanställd cirkelledare på ett flertal studieförbund under fyra år innan jag fick ett fast jobb på ABF Malmö. Denna ordning föll inte Regeringen Reinfeldt i smaken.

I budgeten för 2008 skar Regeringen kraftigt ner på deltidsstämplingen i A-kassan, en deltidsarbetare får numera stämpla i max 75 dagar. Den dåvarande arbetsmarknadsministern motiverade förändringen såhär:
– Detta förstärker de deltidsarbetandes incitament att söka heltidsarbete, det sätter därmed press på arbetsgivarna att i större utsträckning erbjuda heltidsarbete, sa den före detta arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin under en interpellationsdebatt i riksdagen.SvT

De fackliga organisationerna protesterade, men åsikter från den typen av ”särintressen” var inte relevanta för Fredrik, Sven-Otto och Anders. De visste bäst.

Men för Leif Grön rinner tiden ut, snart får han inte längre deltidsstämpla, Arbetsförmedlingen har gett honom rådet att säga upp sitt nuvarande arbete och gå över i heltidsarbetslöshet, då kan han nämligen fortsätta få akassa.
– Det är ju helt galet, Arbetsförmedlingen är gjord för att de ska skapa arbete åt folk, men i detta fallet blir det ju tvärtom, säger Leif Grön.
På Arbetsförmedlingen säger man att myndigheten i första hand försöker att få den deltidsarbetande att söka heltid.
– Men vilka rekommendationer vi ger beror lite på deras situation. Vi rekommenderar först och främst att deltidsarbetarna ska prata med arbetsgivaren för att försöka få upp arbetstiden. Men, om inte det går och i det fall som personen timvickar så är ju inkomsten såpass osäker att man kanske inte klarar sig på det. I de fallen skulle jag också råda den deltidsarbetande att gå över i heltidsarbetslöshet, då får ju han eller hon A-kassa.SvT

Bra jobbat!!!


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 145 andra följare