Inlägg märkta ‘Fredrik Reinfeldt’

Vilken substans finns egentligen i Reinfeldts försvarsutspel?

23 april 2014

försvarGårdagens utspel i försvarspolitiken gav fler frågor än svar. Vad är utspelet egentligen värt? Anders Eriksson, tjänsteman på försvarsdepartementet ger en bild

Men läser man debattartikeln mer noggrant framstår beskedet mest som skramlat från tomma tunnor. För det första kan man konstatera att det är först 2024 som höjningen kommer att uppgå i de 5,5 miljarder kronor som rubrikerna utlovar. Det är med andra ord ett löfte om en satsning som ligger tre val och minst två försvarsbeslut bort.

För det andra skriver regeringen att det saknas finansiering för höjningen efter 2018. Och då de reserverar sig med att höjningen måste ”finansieras krona för krona”, framstår beskedet som allt tunnare. Dagens Arena

Expressen ligger i samma spår

För trots att Fredrik Reinfeldt under presskonferensen inpräntade vikten av finansiering ”krona för krona” är det ett faktum att merparten av satsningen är ofinansierad.

Höjningen av försvarsanslaget ska till exempel vara fullt genomförd först år 2024. Talet om ett tillskott på fem miljarder kronor årligen är alltså inte mycket mer än en from förhoppning om att framtida regeringar ska betala för alliansens ”satsning”.

Därtill har regeringen ännu inte dragit tillbaka den besparing som presenterades i våras och som innebär att försvaret måste spara en halv miljard kronor på lönekostnader. Regeringens ”satsning” innebär i praktiken att den så viktiga förbandsverksamheten först om tre, fyra år åter får kosta lika mycket som före den besparingen. Expressen

Regeringen föreslår besparingar med ena handen och en ”satsning” med den andra. Det är måhända underhållande för de främmande underrättelsetjänster som analyserar vår försvarspolitik, men speciellt långsiktigt och konsekvent är det inte.

DN är mer positiva, men konstaterar samtidigt att ”det är inte helt lätt att förstå exakt hur mycket regeringen vill satsa, under vilken tidsperiod och av vilka medel”.

I SvD är Raymann småspydig och Gudmundsson anser ”att utspelet primärt handlar om valtaktik”.

Sydsvenskan instämmer.

Den stora smällen mot Reinfeldts ledarskap, eller rättare sagt brist på ledarskap delas ut i slutet av en annars rätt positivt inlägg i DI.

Sverige lever också i ett osäkert universum. Valutgången i september är mycket oklar och partierna kan tvingas till nya och oprövade samarbeten. Att skapa onödiga konfliktytor med Socialdemokraterna och föregripa försvarsberedningen kan straffa sig. En debattartikel om försvaret undertecknad av Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven hade varit riktigt statsmannaskap i Europas allvarligaste kris sedan kalla kriget. DI

Om Bill & Bull skulle sammanfatta reaktionerna skulle det låta

  • Ljummet, sa Bill
  • Valfläsk, sa Bull

Det faktum att det hela ska finansieras med hjälp av höjda förseningsavgifter på deklarationerna och höjda ordningsböter är en pikant detalj. Vad händer om avskräckning med hjälp av hårdare straff faktiskt fungerar?

Bloggat: Ledarsidorna & Göran Johansson

Regeringen Reinfeldt: Hör inte, se inte, tala inte

20 april 2014

aporDe tre aporna ger en bild av det inre tillståndet hos Regeringarna Reinfeldt.

Antingen visste den innersta kärnan, Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, vad som var på gång och lät det ske. Då fattade de ett dåligt beslut och var ovarsamma med skattebetalarnas pengar. Men vad värre är: De skulle i så fall ljuga i dag när de påstår att de var ovetande.

Eller så visste de inget, vilket väcker besvärliga frågor om vilka andra viktiga beslut som glider genom hierarkin bakom stats- och finansministrarnas ryggar. DN

Ett PM från regeringskansliet visar att partiledarna informerats. Reinfeldt säger att detta PM är falskt. Samtidigt understryker han den formella gången i regeringsbesluten. Besluten ska beredas i tillbörlig ordning. Dvs i form av PM och andra skrivelser, den typen av skrivelser som enligt Reinfeldt då och så inte stämmer. Bra beslutsunderlag.

Att en statsminister, en vice statsminister (som Olofsson var 2009) och en finansminister, tre centrala personer i regeringen, har en så dålig intern kommunikation är ”mycket besynnerligt och bekymmersamt”.

Därtill kan läggas att regeringen enligt grundlagen är kollektivt ansvarig. Misstag av näringsministern kastar skuggor över statsministern, särskilt som Reinfeldt inte gärna kan sparka ett annat regeringspartis ordförande. SdS

Borg sade att han fick information om Nuon via media. Hans departement fick info tidigare än så.

Di.se har tagit del av det dokument som  skrevs om upphandlingen och som skickades från näringsdepartementet till finansdepartementet före affären blev känd. Dokumentet har inte granskats av Konstitutionsutskottet. Det visar att tidsplanen var ytterst pressad och ytterst konkret.

”Tidsplanen för det planerade auktionsförfarandet har kommit till regeringens kännedom då det kvarstår kort tid till dess att budet skall inges den 13 februari 2009. Därför behöver Regeringskansliet med stor skyndsamhet upphandla en rådgivare”, skriver kanslirådet  Viktoria Aastrup i slutet av januari i promemorian som gick ut till flera enheter på finansdepartementet, däribland budgetavdelningen. DI

Om finansdepartement fått viss information är finansministern att betrakta som informerad.

Många beslut som kablats ut från Regeringen Reinfeldt har varit undermåliga, nuet vi varför.

Hur mycket kommer Reinfeldt att ljuga om #Nuon idag?

17 april 2014

PowerPoint-presentationFredrik Reinfeldt ska idag infinna sig inför de folkvalda och göra det han påstår vara sin främsta dygd, ta ansvar.

Problemet är att Fredrik Reinfeldt inte kommer att ta något ansvar. Han kommer att mumla, glida och ljuga sig fri från sitt ansvar för Nuonaffären. Att han visste råder det ingen tvekan om.

Ni som vill se tragedin kan göra det på riksdagens hemsida.

Personligen har jag inget emot att se en moderat partiledare bränna sitt förtroende, men jag tycker det är djupt tragiskt att se en svensk Statsminister ljuga sig fri från ansvaret för sina handlingar eller brist på desamma.

Läs gärna Högberg och Moberg

Talar någon sanning om #Nuon

16 april 2014

PowerPoint-presentationStaten köper ett bolag för en summa som motsvarar en niondel av den totala statsbudgeten och varken statsministern eller finansministern känner till det?

Är det sant kan regeringsdugligheten onekligen ifrågasättas. Och förstås så även om Reinfeldt och Borg ljuger.Allehanda

Denna härva blir allt mer absurd. Enligt Mellin i AB ska affärer av denna storlek beredas av finansen. Borg säger att så inte skett. Maud Olofsson ger via mail en annan version.

– Näringsdepartementet följde de direktiv som fanns, säger Alterå.

Men medger att departementet och regeringen hade kunnat dokumentera hur beredningen skedde bättre, enligt Svenska Dagbladet.

En version som Maud Olofsson alltså skriver under.

”Där har du min bild av händelseförloppet och varför vi lät bolaget ta beslutet om att göra affären”, skriver hon till Aftonbladet.

Kanske dags för Maud Olofsson att dyka upp i KU.

Borg skyller på Olofsson. Olofsson säger att allt sköttes enligt regelverket. Borg & Reinfeldt säger att de inget visste, PM i regeringskansliet visar att de informerats.

Finns det någon som talar sanning?

#Nuon krossar Reinfeldts trovärdighet

15 april 2014

PowerPoint-presentationVad visste Reinfeldt om Nuon? Det är frågan. Reinfeldt har hela tiden skyllt på Maud Olofsson.

Men inte ens i en bananrepublik tittar landets statsminister bort när staten ska sprätta i väg 97 miljarder kronor. För övrigt ett hårresande överpris som vi i dag vet låg 40–50 miljarder över Nuons egentliga värde. En siffra som motsvarar kostnaderna för ett års sjuk- och aktivitetsersättningar. Ordning och reda i statens finanser? Skulle inte tro det.

Nu informerades emellertid alliansens partiledare om köpet, och i protokollet står: ”Finns ej skäl att säga nej till affären”. DA

Reinfeldt och hans underhuggare förnekar…, jag är inte helt säker på vad de förnekar, men förnekar gör de. En som inte förnekar är den tjänsteman som upprättade sagda PM.

Tjänstemannen som upprättade handlingen, det dåvarande kanslirådet Viktoria Aastrup, skickade in sitt svar till KU i söndagskväll. Där står hon fast vid innehållet i den promemoria som hon upprättade för fem år sedan.

”Min uppgift, såsom tjänsteman, är att fortlöpande domumentera den information som kommer till handa, direkt eller indirekt, som är av vikt för att händelseförlopp ska kunna följas. Jag har som för all annan information som lämnats direkt eller indirekt av pol. sakkunnig, statssekreterare eller minister, inte haft anledning att ifrågasätta uppgiften/er som lämnats till mig”, skriver Victoria Aaastrup. Hon var även statens representant i styrelsen. DN

Reinfeldt försöker skylla på Maud Olofsson, men Olofsson hävdar bestämt att ”Nuon-affären var förankrad i regeringen”, vilket Aaastrups PM visar.

När Reinfeldt förnekar inblandning blir han, i skenet av det som framkommit i ärendet, en ledare som skjuter det obehagliga ansvaret på underlydande för att själv slippa ta ansvar. Harry Truman hade en skylt på sitt skrivbord i Vita Huset med texten ”The Buck stops here”.

A quality of leadership is the assumption and acceptance of responsibility for the organization and all decisions taken within the organization.
The leader is also responsible for making strategic decisions within the leader’s responsibility rather than avoiding or abrogating this responsibility.
A culture of taking responsibility cannot exist in a culture of blame and recrimination. A leader in a culture of responsibility, takes responsibility and shares the credit. Heritage institute om ledarskap

NUON solkar ner Reinfeldt och krossar hans trovärdighet som ledare. Den definition som Heritage Institute ger av ett ansvarsfullt ledarskap är frånvarande i Reinfeldt hantering av Nuon.

Ett svagt oansvarigt ledarskap ger en svag oansvarig grupp.

Fredrik Reinfeldt leder en regering…

Moderaternas egen ”Hell Week”

13 april 2014

PowerPoint-presentationKandidater till amerikanska flottans elitförband Navy Seals genomgår under sin utbildning den sk ”Hell Week”, helvetesveckan. Den gångna veckan skulle ha varit början på klättringen mot valseger, istället har det varit moderaternas egen helvetesvecka.

Det började lite lugnt med Försäkringskassan.

Tomas Eneroth kallar Dan Eliasson till en utfrågning i socialförsäkringsutskottet. Bakgrunden är Expressens uppgifter om att FK har köpt konsulttjänster av Prime PR för över 38 MKR sedan 2012. RB

Nästa slag är att akamikerfacket SSR i DN skriver att a-kassan för vissa är lägre än socialbidrag, regeringen får även kritik för bristen på satsningar på infrastruktur i södra Sverige.

Onsdagen 9 april ska vårpropositionen presenteras. Tanken är att den ska ge Reinfeldt den skjuts han anser sig behöva för att starta valrörelsen på allvar. Borg såg till att det sprack.

– Vi får fråga oss hur snabb nedgång vi tål. Får vi en häftig nedgång får vi inflation. Vi behöver en gradvis nedgångAB

Borgs uttalande vevas runt i media och moderata tjänstemän försöker beslå Aftonbladet med lögn. Det gick snällt sagt, sådär. Borgs gloria halkade en hack på sned.

En märklighet i Borgs budget är de två okända miljarderna. Ingen vet vad de ska användas till eller om de ens finns. oavsett förväntas de folkvalda ge Reinfeldt två miljarder att köpa valfläsk för.

Dagens Arbete avslöjar att regeringens flaggskepp Fas 3 kan vara olagligt. Samtliga moderata politiker har försvarat denna skamfläck…

Näringsministern Annie Lööf gör sig till ovän med det småskaliga näringsliv hon vill värna och vill skicka delar av budgeten på remiss, hur det nu ska gå till. Beslut om VÅP:en skall tas innan sommaren. Lööf försöker komma undan genom att kasta skit på Lövfen och blir uppläxad av inte en, inte två utan tre borgerliga ledarsidor.

Veckan som kunde har varit början på återkomsten kan mycket väl vara början till slutet.

Bra A-kassa: 80% av löntagarna får 80% av lönen i ersättning

08 april 2014

Hur mycket Reinfeldt tål Sverige-1Akademikerförbundet SSR skrev i går på DN debatt. Deras artikel inleds med vad som borde vara en väckarklocka.

Vad vi ser är att en inkomstbaserad försäkring – a-kassan – nu är lägre än det behovsprövade stöd – försörjningsstöd – som är tänkt att vara en tillfällig hjälp och det sista skyddsnätet efter alla andra trygghetssystem.DN

Artikeln fick i alla fall DN ledare att vakna. A-kassan kan bki het i valrörelsen. Tyvärr springer de runt elden likt ett barn på Valborg och kläcker ur sig halvkvädna visor om att ”A-kassan behöver moderniseras” istället för att gå rakt in i hettan och tala om vad de vill.

Personligen vet jag vad jag vill ha. Ett system som ger 80% av löntagarna 80% av ersättningen.

Den A-kassan är ett solidariskt finansierat generellt välfärdssystem som undanröjer behovet av privata tilläggsförsäkringar.

Bloggat: Martin Moberg, Göran Johansson

Kommer Reinfeldt att ”glömma” de arbetslösa?

05 april 2014

arbetslösa_moderaternaIdag ska Reinfeldt tala i Göteborg. Enligt AB ska talet handla om jobben. Vad Reinfeldt knappast kommer att tala om är de arbetslösa.

Istället kommer vi att få höra meningslösa siffror om hur många flet som fått jobb. Den typen av statistik är meningslös utan att sätta den i förhållande till befolkningsökningen under samma period.

Bilden på toppen visar en annan verklighet Reinfeldt inte kommer att nämna. Vi har en arbetslöshet på över 8% och en skenande långtidsarbetslöshet. Sveriges största arbetsgivare är numera det statliga Fas 3 där långtidsarbetslösa göms undan.

En anständig statsminister med ambition att ta itu med framtidens utmaningar skulle tala om de långtidsarbetslösa.

Idag får vi veta om Reinfeldt är en anständig statsminister.

Löfven får inte ge Reinfeldt möjligheten att leka opposition

04 april 2014

löfvenI maj 2010 vände valvinden till borgerlighetens fördel. I år när borgerligheten en from förhoppning om en liknande utveckling. Frågan är om det kommer att hända.

Tomas Ramberg spekulerar i saken

Detta kan visa sig bli det verkliga ”omslaget” i valdebatten. Och den första stora prövningen för Socialdemokraterna ligger nära i tiden. Nästa vecka lägger regeringen fram sin vårbudget. Det mesta är redan presenterat och känt.

Men när oppositionspartierna sedan lägger fram sina motförslag tvingas de samtidigt avslöja de bärande delarna i sina valprogram. Program som omvärlden kan granska och jämföra och som inte minst Moderaterna kommer att göra sitt bästa för att smula sönder.SR

När Ramberg skriver oppositionen ”tvingas” begår han ett sällsynt misstag. Formellt är vårbudgeten en justering av innevarande år. Att partierna brukar flagga för kommande år är bara en avsiktsförklaring. Vad oppositionen måste göra är spegla det regeringen tar upp som rör budgeten innevarande år, dvs 2014. Vad regeringen skriver om åren 2015 och framåt behöver oppositionen inte spegla.

Vore jag Löfven skulle jag begränsa vårmotionen till det som formellt föreskrivs, för att inte ge Reinfeldt möjligheten att leka opposition.

 

Har Lööf gett Maud Olofsson order om att stanna hemma från KU?

27 mars 2014

maudDagens industri sätter på sätt och vis fingret på affären Nuon, Reinfeldt & KU.

Nog är det märkligt. Maud Olofsson, som var informerad, kommer inte. Fredrik Reinfeldt, som säger sig vara oinformerad, kommer däremot.

Men allt har sin förklaring. Agerandet passar in i Fredrik Reinfeldts strategi för riskminimering – den handlingslinje som ofta får försteg framför det politiskt sunda.

Hans resonemang skulle kunna vara så här: Om Maud Olofsson förhörs i KU kommer hon att pressas om huruvida Fredrik Reinfeldt verkligen blev informerad (vilket han ska ha blivit enligt Maud Olofssons loggbok). Risken är att det då blir värre för regeringen än om statsministern ensam får svara på frågor om vad han (inte) fick veta. Plågan förlängs om Maud Olofsson får försvara sin version i KU. Risken är dessutom att hon blir riktigt frispråkig – hon har ju inte längre någon egen politisk karriär att värna.DI

Olofssons vägran att infinna sig inför KU solkar ner hennes anseende, även hos hennes stödtrupper. Expressen anser att ”Maud Olofsson borde veta hut”. Raymann kallar i SvD beteendet ”Hutlöst skolk”.

Att AB drar fram släggan är bara att vänta, men attacker från de egna leden borde svida i det Maudska skinnet.

I ljuset av nuvarande centerledarens Annie Lööfs agerande gör DI troligtvis rätt bedömning. Lööf inte bara stöttar Olofssons vägran, hon kommer även med en ren lögn, när hon påstår att förre statsministern Göran Persson vägrat komma till KU.

Enligt kansliet har Göran Persson, efter att han avgått som statsminister inte blivit inbjuden till KU för förhör. SR

Även för Göran Persson är det svårt att nobba en ej utfärdad  inbjudan.

Precis som DI skriver kan en frispråkig Maud Olofsson ge Reinfeldt maximal huvudvärk i valrörelsen.

Fredrik Reinfeldt är Annie Lööfs chef…


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 148 andra följare