Posts Tagged ‘Folkpartiet’

Björklund – Major Major Major Major – har talat

05 juli 2014

Giv akt!

Tvingade Carl B Hamilton in Fp på Almegas sida i #tågstrejk?

19 juni 2014

hamilton_foliehattJag har funderat en del på hur det gick till när Fp ställde sig på Almegas sida i den nyligen avslutade tågstrejken. Var det en genomtänkt strategi, beslutad av högsta ledning eller var det ett val mellan pest och kolera. Tidslinjen ser ut så här:

 1. 10 juni går Folkpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Carl B Hamilton ut och ställer sig på Almegas sida i tågkonflikten. Han gör det genom ett inlägg på en blogg belägen på Fp hemsida.
 2. 11 juni följer Hamilton upp med ytterligare ett inlägg där han begår generalangrepp på strejkrätten
 3. 11 juni begår Christer Nylander, Folkpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor, debattartikel i AB där han i princip kräver samma sak som Hamilton.

Innan Nylander kliver in på scenen är det enbart folkpartisten Hamiltons individuella åsikter som vädras. Hamilton är en tungviktare inom Fp, men detta är inte hans område. Han talar inte för Fp i området arbetsmarknad, det gör däremot Nylander.

Min bedömning är att Folkpartiet inte gjorde ett strategiskt val. Jag tror att Carl B Hamilton helt enkelt blev förbannad och i ilskan kräkte ur en drapa sig på sin blogg. Hade Hamilton varit fritidspolitiker i Årjäng hade ingen brytt sig, men nu är Hamilton den han är.

Folkpartiet tvingades välja mellan att offentligt köra över Carl B Hamilton, partiets talesperson i ekonomiskpolitiska frågor, eller att backa upp Hamilton och med det positionera sig på Almegas sida i en arbetskonflikt där väljarnas sympatier klart fanns hos de strejkande.

De valde Hamilton.

Delar av den liberala rörelsen slog tillsammans med arbetarerörelsen för demokrati i Sverige. Det var en kamp för rösträtt, men även för yttrandefrihet och rätten att organisera sig fackligt, rätten att strejka för bättre arbetsvillkor.

Liberalerna är inte vad de en gång var.

Folkpartiet & Almega förlorade politiskt kapital i #tågstrejk

19 juni 2014

Om vi börjar med det grundläggande. Tågstrejken var ingen politisk strejk. Definitionen på en politisk strejk är att en fackförening genom strejkvapnet försöker tvinga en politiskt vald församling att ändra/fatta ett politiskt. Typ att strejka för bredare gator i Herrljunga.

Denna strejk gällde förhållandet mellan anställd och arbetsgivare, vilket är det område där konfliktvapnen är avsedda att användas. Det är löjligt att likt Christer Ågren, vice vd för Svenskt Näringsliv, gnälla i Dagens Industri över något som inte är.

Svenskt Näringsliv och dess spjutspets fick rejält på tafsen i denna konflikt. Inte nog med att Almega tvingades på knä, de förlorade även PR-kampen. Näringslivets ställning i samhällsdebatten har med detta försvagats i en het politisk fråga inför höstens val.

Den andra stora förloraren är Folkpartiet. Genom att så hårt positionera sig på den förlorande arbetsgivarsidan i en fråga där allmänheten så klart står på fackets sida har Folkpartiet spenderat dyrbart politiskt kapital på en konflikt där de står på fel sida opinionen.

Liberalerna struntar som alltid i löntagarnas villkor

12 juni 2014

Strejk FpDe ”goda liberalerna” gillar marknaden, de gillar konkurrens, men de struntar i löntagarnas villkor. När Folkpartisterna Christer Nylander och Greve Hamilton attackerar strejkrätten avslöjar de den liberala agendan. David Eklind Kloo drar på Handelsbloggen formligen ner byxorna på de goda liberalerna.

Men fack och arbetsgivare börjar inte med samma förutsättningar. Anställningsförhållandet är en maktrelation. Den som för sin försörjning är beroende av att sälja sin arbetskraft står i en beroendeställning till den som anställer. Om vi vill ha ett mer jämlikt samhälle, om vi vill att även de som inte är privilegierade ska ha visst inflytande över sina liv – och vårt gemensamma samhälle –, så måste vi utforma spelreglerna på ett sådant sätt att de kompenserar för denna ojämlikhet. Och det finns i slutänden bara en sak som kan begränsa arbetsgivarnas makt över de anställda och det är arbetarnas möjlighet att gå samman och säga att under de villkor som nu erbjuds så är vi inte beredda att arbeta. Strejkrätten är fundamental om man inte vill lägga arbetarnas öde helt i händerna på dem som äger de resurser som krävs för att producera de nyttigheter vi alla behöver. Handelsbloggen

Nylander hänvisar i sin artikel till att andra länder har liknande regler. Vad han väljer att bortse ifrån är den fredsplikt som i inte finns i de länder Nylander refererar till. När de svenska parterna skriver ett avtal existerar fredsplikt under avtalsperioden.

I klartext innebär det att arbetsgivaren får en period av arbetsfred, de anställda får förbättrade förmåner. Jämfört med de länder Nylander refererar till har den svenska arbetsmarknaden få konflikter. De svenska fackföreningarna använder konfliktvapnen som sista utväg.

Greven och Nylander visar upp en skrämmande okunskap om hur den svenska modellen de facto fungerar. Eller inte. Åter till Eklind Kloos lysande inlägg

I slutet av artikeln avslöjar sig Nylander. Han skriver att ”Frågan om proportionalitet i stridsåtgärder bör återigen utredas, med målet att ta Strejk LOfram ett fungerande lagförslag. Hur stort behovet av ny lagstiftning kommer att vara avgörs främst av fackens eget agerande, nu och framöver.” Om han varit ute efter att utforma spelregler som inte ger endera parten en fördel så hade han medgett att det finns två möjliga vägar ut ur konflikten: att facket trappar ner sina konfliktåtgärder eller att arbetsgivarna hörsammar fackets krav. Om han varit neutral så hade han sagt att fackets och arbetsgivarens agerande avgör vilka effekter konflikten tillåts få för allmänheten och samhället i stort. För arbetsgivaren är det så viktigt att själv äga frågan om arbetarnas trygghet att man är beredd att låta tågen stå stilla. För facken är det så viktigt att begränsa otryggheten att medlemmarna är beredda att strida för detta inte bara där konflikten nu råder utan också i andra städer och i andra branscher. Om ambitionen är att låta bästa laget vinna borde man låta fack och arbetsgivare ta den fajten. Men Folkpartiets ambition är inte att låta Brasilien spela mot ett lilleputtland i en match där det enda som gäller är att göra flest mål. De vill rent av utforma reglerna till den starkares fördel. Av facket ska krävas proportionalitet. Arbetsgivarna har carte blanche att stå emot fullt rimliga krav hur hårdnackat de än behagar. Handelsbloggen

Liberalerna vill alltså ta ifrån fackföreningsrörelsen rätten att strejka. OK, de vill behålla den, men vattna ur den så till den milda grad att företagen inte påverkas alltför mycket av en strejk, vilket i praktiken är samma sak som att avskaffa den.

Gå med på försämringar, annars flyttar vi verksamheten utomlands

Det är talande att liberalerna aldrig har en åsikt om den konfliktmetod som kallas hot om nedläggning/utlandsflytt. De rycker på axlarna och hänvisar till marknaden. De har heller aldrig en åsikt om företagens ständiga försök att vattna ur den svenska modellen genom att likt Veolia säga upp fast anställda och ersätta dem med timanställda eller när företag säger upp egen personal för att sedan anlita bemanningsföretag. Den typen av manövrar ser liberalerna inte ens som de stridsåtgärder de är.

I valet mellan marknad och människa har liberalerna alltid valt marknaden. För de goda liberalerna är en löntagare en vara som prissätts på en marknad – allt som stör denna prissättning är av ondo. Liberalernas våta dröm om hur en arbetsmarknad ska fungera skulle vara en mardröm för 80-90% av de anställda.

Alla som tycker att det skulle vara bra om deras arbetsgivare kommer in dagen före semestern och glatt trumpetar ut

”Ni är härmed uppsagda, efter semestern kan ni söka om era jobb. Om jag väljer att anställa er kommer det att vara till en lägre lön, ni kommer att få en fast tjänst på c:a 60%, men ni kan fylla ut resten med timmar om och när jag behöver er.”

kan med gott hjärta rösta på ett parti med liberala grundvärderingar.

Övriga…

Läs Moberg och Radhuslängan

Idag vill Folkpartiet avskaffa strejkrätten

11 juni 2014

hamilton_foliehattGreven Carl Peter Bastiat Hamilton, riksdagsledamot för Folkpartiet vill avskaffa strejkrätten. Igår deklarerade Bastiat att han står på Almegas sida i konflikten med SEKO. Röda Berget klargör vad strejken handlar om.

Er chef kallar in er en morgon och säger:

”Vi tänker säga upp dig och dina arbetskamrater. Du behöver dock inte oroa dig, du kan söka om ditt nuvarande jobb och få en ny anställning. Den kommer inte att vara fast, du kommer inte att få jobba heltid, men å andra sidan är timanställd precis lika kul som det låter”

Ovanstående är exakt det budskapet Veolia ger en del av sina anställda. Handen på hjärtat – vilka av er skulle köpa det utan att protestera? Precis vad jag trodde RB

När då Veolias anställda vägrar att ta denna smäll utan använder sin demokratiska rättighet att strejka anser Folkpartiet att strejkrätten i praktiken ska avskaffas.

Greve Bastiat ojar sig över att folk märker att de anställda på tågen inte finns på plats för att köra och i övrigt bemanna dem. SEKOs medlemmar gör ett jobb som är nödvändigt för samhällets funktion. Trots det vill Almega och Veolia behandla dem som dörrmattor.

Strejken handlar om rätten att behandlas som en människa och inte som en vara för arbetsgivaren att fritt förfoga över.

Strejken handlar om rätten till ett anständigt arbetsliv.

Därför vill Folkpartiet avskaffa strejkrätten.

Folkpartiet ställer sig på Almegas sida i tågkonflikten

10 juni 2014

hamilton_foliehattFolkpartiet tar ställning i konflikten om anständiga villkor på svenska arbetsmarknad. Striden står mellan Almega/Veolia som ser löntagarna som en vara att fritt förfoga över och SEKO som tar strid för ett anständigt arbetsliv.

I ett nyhetsbrev från Folkpartiet fördömer riksdagsledamoten Carl B Hamilton varslet. Han varnar för tågkaos och beskriver beslutet som en ”måttlös hänsynslöshet mot vanliga människor”. GP

De sk ”liberalerna” visar sitt rätta ansikte.

Reinfeldts fiaskokonvent var Annie Lööfs fel – #Korvent

05 juni 2014

Igår begick Reinfeldt konvent eller #Korvent, som det numera kallas. Filmen av den flåshurtige mannen som klappar igång Reinfeldt & co har redan orsakat många gapskratt, klentrogna WTF och skadeglada småflin. Personligen gick jag från WFT, till gapskratt, till WTF och har slutligen landat i ett stilla långsiktigt flin.

Anders Borg sur korventDet är bara att skåda minen Anders Borg bär eller den hårt sammanbitne Maria Abrahamsson för förstå vilka känslor som rörde sig i lokalen.Maria Abrahamsson sur korvent

Vad har då detta med Annie Lööf att göra? Jo, den process som ledde fram till #Korvent med den dansande mannen, sure Anders & sammanbitne Maria började med – Annie Lööf.

När Lööf höll sitt tal i Almedalen bjöd hon in till det famösa mötet i Maramö, sedermera känt som ”Den stora korvgrillen i Maramö”. Partiledarna suckade djupt, men av solidaritet med den krisande Lööf åkte de dit, umgicks och åt korv.

Eftersom de måste ha ett resultat av en dags diskussioner, förutom förstoppning pga ohemula mängder korv, presenterade de ett framtida arrangemang. Valrörelsen skulle inledas med en gemensam kick-off – ett konvent var fött.

Det bidde ett #Korvent  – Sjätte Mannen tar fram motorsågen

Pisa hit och Pisa dit + ett lutande torn

04 juni 2014

janbjorklundhattPisa är bokstäverna som skolvärlden fruktar eller älskar. Snittet på Pisa avgör om ett land har bra skolor eller dåliga. Gäller att eleverna presterar.

Pisa-resultat, matematik: 50 procent rätt ”Jag tog det ganska oseriöst. Varför ska just jag behöva göra ett prov helt i onödan? Den enda belöningen vi fick var en pizza. DN

Kommentaren är gjord av elev som hade MVG i matte. Pisa-provet påverkade inte betyget, alltså brydde sig inte eleven nämnvärt. Frågan är om Pisa undervärderar svenska skolor? Finns här ett systemfel?

Jan Björklund är säker. ”Ja, i allt väsentligt”, svarar han på frågan om man kan lita på Pisa. Jag vet inte om Björklund har rätt eller fel. Jag vet heller inte om han grundar sin övertygelse på blind tro eller om han information som vi andra dödliga inte har. Skolverket delar inte sin chefs blinda tro utan sätter några forskare att saken.

Trots stora skillnader i betyg fick eleverna på fyra skolor likartade resultat i Pisa-mätningen. DN

Eftersom resultaten i Pisamätningarna får stor betydelse för svenska skolor är det viktigt att vi vad resultaten är värda. Att Pisas projektledare viftar bort saken är inte förvånande, att ansvarigt statsråd gör det är mer anmärkningsvärt.

Är det så att motivation brister är det väl inte värre än att göra Pisa betygsgrundande, men känslan av att ett prov som under en längre tid styrt svensk skolpolitik kan vara missvisande är inte tipptopp.

Det faktum att Björklund bara har några månader kvar på sin post gör inte att han kan sova bort tiden.

Han är inte i armén längre.

Vad kommer Reinfeldt att säga på dagens kick-off – detta #korvent

04 juni 2014

MaramoFöljande frågor borde stå högt på dagordningen, men jag tvivlarstarkt

 • Klara besked om Nuon.
 • Besked om den fatala felräkningen vad gäller järnvägsunderhållet. Hur ska de hitta 20 miljarder
 • Tågkaoset
 • Tågstrejken för att hindra Veolia att bete som som en träbaron från 1856. Besked om de ska sluta ignorera EU-kommissionens uppmaningar om att stoppa missbruket av timanställningar.
 • Arbetslösheten
 • Skolan
 • Miljöfrågorna
 • Den senaste SCB-undersökningen
 • Försvaret

Reinfeldt kommer inte att säga mycket om den egna politiken däremot att prata mycket om oppositionen. Han kommer använda många invektiv. Här är några troliga

 1. Vänsterpartiet är kommunister
 2. Miljöpartiet är kommunister
 3. Fi är feministflumkommunister
 4. Socialdemokraterna är oansvariga. De är även kommunister.

Troligen kommer de inte att se LOs nya film, trots att de borde.

Har dom nån som helst humor grillar de korv.

Marit Paulsen – aningslös eller nyttig idiot?

22 maj 2014

23173 - Marit PaulsenKöp en EU-politiker för 58 000 kronor skriker SvT-rubriken. PR-byrån DODS äger upplägget.

PR-byrån ger ut tidningen The Parliament Magazine som distribueras till EU:s viktigaste beslutsfattare. Under 2013 inleddes en ny artikelserie, ”The thought leaders serie”, där EU-parlamentariker, kommissionärer och andra makthavare gör utspel i betydande frågor.

Vad som inte framgår i tidningen är att utspelen är beställda av myndigheter, företag och organisationer. Efter ett tips kontaktar vi DODS och utger oss för att vara intresserade av att köpa deras tjänster. Hamilton-Thomas ger oss en detaljerad beskrivning av hur deras säljupplägg fungerar.

– Du berättar för mig vilken fråga du vill lyfta och ger oss namn på 4-5 parlamentariker eller EU-kommissionärer som du vill ska skriva om din fråga, berättar Hamilton-Thomas. SvT

Enligt Dagens arena har två svenska parlamentariker nappat – en av dem är folkpartisten Marit Paulsen, en kvinna som enligt egen utsago ”slänger ut dem”, lobbyisterna alltså.

Men Folkpartiets förstanamn i valet till EU-parlamentet skrev bara under april månad, två artiklar i The Parliament Magazine. Initiativet togs av pr-byrån DODS visar mejl-kommunikation SVT tagit del av.

– Parliament Magazine ser jag nog på skrivbordet, men vete fan om jag har läst den, säger Paulsen när vi frågar om hon känner till tidningen. Att hon skrivit för den medger hon först när vi visar DODS lista på svenska EU-parlamentariker.

I april månad skrev hon alltså om djurhälsa och livsmedelssäkerhet på beställning av DODS, men hon var inte medveten om att det är en PR-byrå och lobby-specialist som äger The Parliament Magazine. SvT

Denna gång skrev hon alltså två artiklar i The Parliament Magazine, vilka torde vara denna och denna. Nu har Paulsen inte fått betalt, men aningslösheten är skriande.

Lite koll får man ha som mångårig politiker med stor stab.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 191 andra följare