Inlägg märkta ‘EU’

Lega Nord tog sig vatten över huvudet

07 april 2014

Ett gäng nationalister från italienska Lega Nord tog sig vatten över huvudet. De skulle bevisa att det var ofarligt att fly i en båt över medelhavet.

But when they were near Malta, the dinghy’s motor caught fire. After they had put out the fire, the Leghisti tried to launch a distress signal. Somehow, however, the launcher must have been facing the wrong direction, for the flare pierced the rubber dinghy and they all ended up in the sea. Malta Independent

De sjönk och var tvungen att låta sig räddas av Maltas flotta.

[UPPDATERAD 20140407 11:58] Det visade sig att historien var en äkta Anka. Läs mer i Metro.

Väst måste lära sig hantera en orättvis värld

04 mars 2014

Jag satt och tittade på nyheterna i morse. De intervjuade en man, kommer inte ihåg hans namn, men väl hans budskap ”Världen är inte rättvis” kan sammanfattas i tre frågor med tillhörande svar.

 • Finns det ett en generell internationell rättsordning erkänd av alla? Nej!
 • Om det funnits en sådan, finns det en objektiv ”polismakt” som genomdriver den utan tanke på egenintresse? Nej!
 • Finns det stormakter med egna agendor som skaffar sig själva fördelar gentemot mindre och svagare stater? Ja!

Detta är ingen nyhet. Så har det alltid varit. En gång i tiden var Sverige en regional stormakt som delade ut örfilar till grannar som mopsade sig. Sedans murens fall har världen egentligen bara sett en global supermakt – USA.

Eftersom USA är en del av väst uppfattar övriga västländer i allmänhet USAs ståndpunkter som en slags ”neutral rättsordning”, vilket det inte är. På den tiden världen hade två supermakter uppfattade väst Sovjets krav och ståndpunkter som märkliga och främmande, ibland verklighetsfrämmande. Förmodligen hade de samma syn på Väst.

Den nuvarande krisen i Ukraina visar hur fort väst glömmer. ”Hur kunde så många ha fel om Ryssland?”, frågar KP i Aftonbladet. Hon borde ställt frågan ”Hur kunde så många ha glömt så fort?

EU, USA och övriga väst måste lära sig hantera Ryssland på samma sätt som vi lärde oss hantera Sovjet. Krisen i Ukraina tog väst på sängen eftersom de rådgivare som viskar i ledarnas öron har glömt hur Ryssland fungerar.

Nu drar Ryssland tillbaka trupperna från gränsen till Ukraina. Däremot stannar de kvar på Krim. Väst måste åter lära sig varför Ryssland agerar som de gör. De måste lära sig den ryska kartan för att kunna bemöta den. Det är inte samma sak som att gilla, omfamna eller hylla den.

Ryssland kommer inte att försvinna. Under de senaste 20 åren har Väst mer eller mindre glömt Rysslands existens. Landet avfärdades som en global aktör. Det misstaget betalar vi för nu.

Läs Ledarsidorna

Reinfeldt slipper slåss för fackliga rättigheter…

27 februari 2014

…han tycker nog det är skönt att slippa.

Jag skrev igår om EUs ambitioner att försämra svenska löntagares fackliga rättigheter. EU-parlamentets transportkommitté lade fram ett förslag som skulle inneburit just det.

Idag kan jag läsa att EU-parlamentet tagit sitt förnuft tillfånga och avvisat dessa dumheter.

I dag vid middagstid röstade parlamentet igenom järnvägspaketet, men skrivelsen om begränsad strejkrätt togs bort. Arbetet

Reinfeldt slapp alltså denna prövning. Det är nog både Reinfeldt och Sveriges löntagare tacksamma för.

Kommer Reinfeldt låta EU begränsa den svenska strejkrätten?

26 februari 2014

europa-flagHögerpartierna i EU är på god väg att montera ner den svenska strejkrätten. Den borgerliga majoriteten i transportutskottet har röstat igenom en skrivning som om den blir verklighet skulle innebära en allvarlig inskränkning av den svenska strejkrätten och i förlängningen den grundlagsskyddade föreningsfriheten.

Nu är EU-parlamentet är på god väg att begränsa denna rättighet. I ett förslag som just nu ligger ska medlemsstaterna garantera en viss miniminivå i kollektivtrafiken även om strejk pågår.  Denna skrivning har redan röstats igenom av den borgerliga majoriteten i Europaparlamentets transportutskott. Den här veckan ska frågan röstas om i plenum.

Förslaget, som är en del av det fjärde järnvägspaketet, innebär att arbetstagarnas rättigheter till strejk inom järnvägsområdet begränsas SvD

Hur kommer Regeringen Reinfeldt att agera i ministerrådet?

Kommer det nya arbetarpartiet att dra en lans för löntagarnas mänskliga rättigheter?

Kommer vi att få se en klassisk höger som stillatigande,med ett småleende på läpparna, låter EU göra det de själv inte klarat av?

EP-valet: Vem ökar, vem minskar, vem får leka med Gösta?

11 februari 2014

Novus_1402Novus presenterar den första mätningen inför EU-valet. Vissa media gör en stor grej av att M & S ligger under siffrorna för riksdagsvalen. Om det hade varit tvärtom hade det varit en grej, nu är det som det brukar vara.

Pp verkar ge sina röster till V & Mp. De 5,8 som Pp tappar täcker nästa hela ökningen för V+Mp, vilken är 6,8. Noterbart är att Kd ligger lågt, trots(tack vare) kändisvärvningen. Vare sig C eller SD kan vara helt säkra på att få mandat. I valet 2009 fick Jl 3,55% utan att komma in. För Kd räckte 4,68 för ett mandat. Var går gränsen 2014?

Jag ser tre frågetecken:

 1. Pp: Kommer de att lyckas mobilisera väljare utan en rättegång mot gänget bakom PB som katalysator?
 2. SD: Kommer deras förmodligen EU-skeptiska väljare att masa sig till valurnorna?
 3. Joker 2014: 2005 var det Junilistan, 2009 var det Piratpartiet. Kommer det en ny Joker 2014?

Valet till EU-parlamentet är ett mobiliseringsval. Valdeltagandet är i varierande grad lägre för alla partier. Det gäller i synnerhet för S. Min valrörelse kommer i högre grad att handla om att få socialdemokrater att gå och rösta än att vinna nya väljare.

Socialdemokraternas valresultat kommer att hänga på om vi kan få LO-anslutna S-väljare av typen ”Vad f-n gör EU för mig” att gå och rösta. Frågan om ordning och reda på arbetsmarknaden kan mycket väl vara nyckeln till den väljargruppen.

Om jag skulle sätta pengar på EP-valet ser mitt realistiska tips ut så här. S & M håller ställningarna vad gäller antal mandat. Mp och/eller V tar plussar ett var. Fp & C håller ställningarna. SD tar KDs mandat. Pp åker ur.

Ett bra val är att S/V/Mp tar varsitt nytt mandat. Pp & Kd åker ur. Resten samma som nu.

SAP presenterar sin Val-plan inför EU-valet – nu börjar det

03 februari 2014

SAP_EU_ValIdag presenterade Socialdemokraterna sin valplan och övergripande politiska prioriteringar inför valet till EU-parlamentet. Den som vill läsa dokumentet kan göra det här.

Det finns tre övergripande målsättningar

 • Fler jobb
 • Ordning och reda på arbetsmarknaden
 • Ansvarsfull klimat- och miljöpåverkan

Det som får mig att gå igång är mittenpunkten, ”Ordning och reda på arbetsmarknaden”. Allt för länge har vi sett lönedumpning, utnyttjande av arbetskraft och försämring av arbetsmiljö – allt i den heliga konkurrensens namn.

Kontrollerna måste blir fler, straffen för brott mot reglerna hårdare.

EU måste sätta de anställdas väl och ve över kapitalets vilja att utnyttja folk för att göra vinst.

Det skall bli kul att se om det nya arbetarpartiet kommer att ta ställning för de som arbetar eller de som utnyttjar.

Nu börjar det…

EU ger rätt att kräva kollektivavtal – ska konkurrensverket tillåtas motarbeta

16 januari 2014

europa-flagEU har som omväxling gjort rätt i en fråga som gäller löner, arbetsmiljö och andra arbetsvillkor.

”I den nya texten, framförhandlad mellan Europarådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet står det att beställarna måste ställa krav på att utförarna …

”… lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unions-rätt, nationell rätt och kollektivavtal””. Arbetet

Det intressanta är det lilla ordet ”måste”. Det är alltså inte frivilligt att kräva kollektivavtal i offentlig upphandling, det är ett krav. Konkurrensverket är den statliga instans som ska ge stöd åt de som utför offentliga upphandlingar.

Det är till och med så att regeringens tillsynsmyndighet, Konkurrensverket, rekommenderar svenska kommuner att göra affärer med företag utan att tvinga dem att ta sociala hänsyn.
I Vimmerby meddelade nyligen det moderata kommunalrådet Micael Glennfalk att han inte tänker kräva kollektiv­avtal av företag som säljer varor eller tjänster till kommunen.
– På rekommendation av Konkurrensverket nöjer vi oss med skrivningen kollektivavtal eller motsvarande, sa han till Vimmerby Tidning i december. AB

Frågan är om konkurrensverket avser  att omedelbart, utan knot, göra helt om och följa de nya reglerna? Regeringen styr genom regleringsbrev sina myndigheter, därför ligger ansvaret på vår regering.

Varför avskyr moderaterna ordning och reda på arbetsmarknaden?

11 december 2013

Anna_Maria_Corazza_BildtFör att få ett hum om vad de ”nya moderaterna” egentligen står för kan vi studera hur de agerar i EU-parlamentet.

EU har antagit ett direktiv som säger att kollektivavtal ska vara krav vid offentlig upphandling. ”På tiden”, säger vi som gillar sjysta villkor och skyr lönedumpning som pesten.

Väldigt åskådliggörande för den moderata inställningen var den hearing som EU-parlamentets informationskontor nyligen genomförde i Stockholm.

Den moderata EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt berättade glädjestrålande att hennes grupp lyckats få bort sju skrivningar om social hänsyn ur det nya EU-direktivet.

Nu finns kravet – som ska säkerställa att arbetare följer kollektivavtal, får skälig lön, vettiga arbetsvillkor och god arbetsmiljö – bara kvar på tre ställen i texten. Arbetet

Varför detta agerande från moderaterna? Varför denna avsky för sjysta villkor? Varför denna glädje över möjligheten till lönedumpning?

Arbetet skriver att direktiv innebär att medlemsstaterna kan anpassa lagstiftningen åt det ena eller det andra hållet. Frågan är då vad moderaterna tänker göra.

Tänker de försöka runda det nya direktivet eller kommer de att ta ställning för sjysta löner och vettiga arbetsvillkor på svensk arbetsmarknad?

 

Bilden är en pressbild från moderaterna. Fotograf är Peter Knutson

Är Lagen om offentlig upphandling skadlig?

26 september 2013

justitia_176420517Det är en bra fråga. Jag är inte beredd att svara vare sig ja eller nej på den frågan, men den artikel som Ilmar Reepalu och Christina Ramberg skriver på DN debatt reser intressanta frågeställningar.

De jämför inköpsprocessen i ett privat företag med motsvarande i ett offentligt anbudsförfarande och finner LOU vara byråkratisk, motverkar sitt syfte och utestänger ofta mindre företag från anbudsförfaranden. LOU är tänkt att:

 • Spara pengar åt skattebetalarna
 • Säkerställa att offentlig sektor det som ger mest valuta för pengarna
 • Vara ett skydd mot korruption och lokalpatriotism

LOU fungerar inte som ett medel att uppnå målsättningarna. Skattebetalarnas pengar rinner iväg på grund av administrativt dyra och långsamma inköpsprocesser. En hel del skattemedel bortslösas på meningslösa juridiska tvister när LOU-upphandlingar överklagas. LOU hindrar offentliga organ att sluta de långsiktigt mest lönsamma och flexibla avtalen. Under senare tid har diverse skandaler visat att LOU inte är ett effektivt vapen mot korruption. Upphandlingar sker ofta samordnat och stort i syfte att spara administrativa kostnader för upphandlingsförfarandet. Det leder till att mindre leverantörer inte har en chans att delta och i praktiken blockeras från att leverera till offentlig sektor. DN

Artikelförfattarna menar att LOU förfelar sitt syfte och bör skrotas. Har de rätt? Jag vet inte. Jag vet däremot att LOU är snårig. I en upphandling vi gjorde i min nämnd för några år sedan köpte vi in den bästa expertis Sverige kunde erbjuda på området offentlig upphandling och det konstaterades ändå formfel när upphandlingen överklagades.

LOU styrs av EU-direktiv, det är inget vi kan styra över själva, men författarna kommer med en spännande idé.

I Sverige finns LOU på grund av EU-direktiv. Vi önskar att Sverige snarast ska bli ett försöksområde och undantas från direktiven om offentlig upphandling. Låt Sverige under tio år bevisa för EU att Sverige kan spara mer av skattebetalarnas pengar och åstadkomma mer kostnadseffektiva, mindre lokalpatriotiska och mindre korrumperade inköp än vad som sker i dag enligt LOU. Om lilla Sverige är alltför stort för ett experiment, så låt Region Skåne eller Malmö Stad bli försöksområde.

Alla politiska partier borde kunna ställa sig bakom en begäran om att Sverige får bli försöksområde. Varför inte göra något radikalt i stället för att mesigt uttrycka glädje över en utredning (SOU 2013:12) som talar vackert om ”den goda affären” och endast föreslår små petändringar i LOU:s hundratals paragrafer? DN

Varför inte?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Smutskonkurensen skadar Sverige

23 juli 2013

gokungeJag har läst några LO-rapporter som tar upp det faktum att det pågår en oblyg urholkning av kollektivavtalets värde på svensk arbetsmarknad. Medlet är ett flagrant missbruk av de hål som finns i utstationeringsdirektivet och i svensk lag. För enkelhetens skull kan vi kalla det smutskonkurens.

Smutskonkurensen leder inte bara till att lönerna pressas nedåt, den leder även till att andra arbetsvillkor försämras. Det handlar om arbetstider och arbetsmiljö. Vem tjänar på att arbetsmiljön på svenska arbetsplatser blir sämre? Vem tjänar på att svenska löntagare får mindre i plånboken?

En annan fråga är vem som vill ha smutskonkurens. Att extremliberalerna i CUF och Timbro omfamnar sämre villkor på svensk arbetsmarknad är ingen hemlighet, men vilka andra politiska partier står upp för smutskonkurensen? Det är dags att smutskonkurensens vapendragare står upp för sina ideal.

LO har formulerat några krav, som redovisas nedan i förkortad version. De finns i sin helhet denna rapport på sidan 60 och framåt.

 • Huvudentreprenören bör bli ansvarig för att alla aktörer i ett projekt följer gällande lagar och avtal.
 • Avskaffa regeln om att inkomstskatt inte behöver betalas för arbete i Sverige upp till 183 dagar.
 • Inför i lag ett krav på anmälningsplikt. Utländska företag ska registrera sin närvaro i Sverige under sanktionsansvar.
 • Ändra Lex Laval och möjliggör för fackliga organisationer att träffa bekräftelseavtal.
 • Inför i lag ett krav på en rättslig företrädare för utländska tjänsteföretag.
 • Inför i lag ett krav på tillhandahållandet av vissa typer av handlingar såsom. lönelistor, arbetstidslistor och annan information som är av betydelse för att bedöma vilka arbets- och anställningsvillkor som tillämpas av företaget.
 • I lagen om offentlig upphandling måste det tydliggöras att villkor motsvarande kollektivavtalsvillkor kan ställas i offentlig upphandling. Sverige skall dessutom ratificera ILO-konvention 94 om villkoren vid offentlig upphandling.
 • Inför en striktare tolkning av begreppet fast driftställe. Ett företag som kontinuerligt, regelbundet eller periodiskt är aktivt i Sverige under en 12-månaders period skall alltid anses etablerat i Sverige

Jag kommer att jobba för en kommande socialdemokratiskt ledd regering skall genomföra LOs mycket rimliga och modesta krav till punkt och pricka.

På svensk arbetsmarknad ska ingen utnyttjas. Vi ska inte ha en nedåtgående spiral vad beträffar löner och andra arbetsvillkor. Smutskonkurensen skall inte få sätta villkoren på svensk arbetsmarknad.

Någon däremot?

Bloggat: Roger Jönsson,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 148 andra följare