Posts Tagged ‘EU’

Äntligen fick Sverige en utrikespolitik – Erkänn Palestina

06 oktober 2014

Palestina_hdipwebmap2000okt_previewDet tog inte så många minuter innan den nyvalde Statsministern såg till att Sverige fick en utrikespolitik. Sverige ska erkänna Palestina.

Konflikten mellan Israel och Palestina kan endast lösas genom en tvåstatslösning, framförhandlad i enlighet med folkrättens principer. Den måste garantera såväl palestiniernas som israelernas legitima krav på nationellt självbestämmande och säkerhet. En tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens. Därför kommer Sverige att erkänna staten Palestina. Regeringsförklaringen

USA blev sura – de tillfrågades inte. Borgarna blev surare – vi frågade inte USA om lov. Israel blev surast – vi frågade inte dem om lov. USA, EU, Israel & resten av världen får lov att vänja sig vid att Sverige åter har en utrikespolitik.

Nu väntat jag bara på att Centern vågar stå för den politik de vill föra,

Centern byter fot. Vi menar att det nu är dags för Sverige att både erkänna Palestina som stat och rösta ja till Palestina i FN. DN

Dags att stiga fram – ert krav bli verklighet

 

 

Tänker M byta allmän visstid mot långa provanställningar? #val2014

03 september 2014

Såld som en korv på Kiviks MarknadSystemet med allmän visstid, dvs att arbetsgivarna kan stapla timanställningar på varandra är mer än omstritt.

SEKO-strejken på Öresundstågen rörde just arbetstiderna och missbruk av allmän visstid. Även EU har under en längre tid riktat skarp kritik motSverige, pga att allmänn visstid bryter mot EUs regler.

Sverige är därigenom ett steg närmare att ställas inför EU-domstolen. Fälls Sverige för att ha brutit mot EU-reglerna kan det bli en dyr affär. Vill regeringen undgå domstolsprocessen har den två månader på sig att presentera åtgärder som gör de svenska visstidsreglerna förenliga med EU:s, enligt kommissionens senaste vädjan som är ett så kallat kompletterande motiverat yttrande.

Grunden till problemet är en lagändring från 2007. Den gjorde det möjligt för arbetsgivare att stapla olika typer av visstidsanställningar på varandraSvD

Personligen hoppas jag att Sverige dras inför EU-domstolen, fälls, döms och straffas hårt. Regeringen Reinfeldt försöker köpa tid genom att övertyga EU om att de har rätt. Kommunikation har skett.

I nuläget vill ingen prata om syftet eller förklara innebörden av Katarina Areskougs mejl, som skickades för cirka två månader sen. Statssekreteraren själv vill inte kommentera, inte heller arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

Kanske försöker regeringen nu köpa lite tid och undvika en process i EU-domstolen under valet.

Det finns ett svar på Areskougs mejl. Men vad som står i det är hemligt. Enligt statsrådsberedningen innehåller mejlet uppgifter som kan störa ”Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet om uppgifterna röjs.” SvD

De har alltså hemligstämplat en kommunikation om arbetstider på samma sätt de hemligstämplar en vapenaffär. Det måste verkligen ligga en tickande bomb där.

En tanke smyger sig in. Moderaterna vill förlänga provanställningen från 6 till 12 månader, vilket är löjeväckande. Om en arbetsgivare inte på 6 månader märker om en individ är lämplig för jobbet eller inte är något väldigt fel. Skälet måste vara något annat. Kan det vara så att M tänker byta allmän visstid mot 1 års provanställning?

Provanställning regleras i 6 § Lagen om anställningsskydd:

Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader.

Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång.

Som framgår i sista stycket kan en provanställning alltså sägas upp närsomhelst, utan att arbetsgivaren måste motivera varför och utan att arbetstagaren kan få uppsägning prövad rättsligt. Samma sak gäller arbetsgivarens beslut att inte låta provanställningen övergå i en tillsvidareanställning. (Beslutet får dock inte strida mot diskrimineringslagen.)  Det gör provanställning till den allra mest osäkra anställningsformen och ger arbetstagaren en mycket svag position gentemot arbetsgivaren under provanställningstiden. TCO Utredarna

Utifrån ett moderat perspektiv är det logiskt att göra ett skifte. De försvagar löntagarnas ställning och de slipper bråka med EU.

Om det får EU att backa är en helt annan fråga.

Bildt saknar Euron – kommer M att lova svensk EMU-anslutning i sitt valmanifest?

24 juni 2014

bildt_sanningCarl Bildt skickar på Expressen debatt upp en testballong inför det kommande valet. Kan Euron vara svaret på Moderaternas politiska kris.

Misslyckandet var folkomröstningen om euron 2003. Jag hade ursprungligen hoppats att Sverige skulle hantera frågan på samma sätt som Finland och söka en tidig anslutning. Det var tyvärr inte möjligt.

Ekonomer strider om huruvida det varit bra eller dåligt att stå utanför under dessa år. Med euron har Europa kunnat undvika sådan förödande valutatumult som också Sverige drabbades av tidigare. Det har varit en fördel även för oss. Expressen

Tydligen upplever moderaterna att en satsning på svensk Euroanslutning är kuren för raset i Reinfeldt personliga förtroendesiffror. Jag ser fram emot Reinfeldts tal i Almedalen där allt att döma ett löfte om en svensk Euroanslutning kommer att vara huvudtemat.

I sanning en spännande utveckling.

Regeringen Reinfeldt till EU om visstiderna: ”Doh!!!”

23 juni 2014

För någon vecka sedan avslutades konflikten mellan SEKO och Veolia/Almega. Orsaken till konflikten var missbruket av visstidsanställningar.

Som av en slump råkar EU-kommissionen jaga Sverige med blåslampa om brott mot reglerna om just visstidsanställningar. Svaret från Regeringen Reinfeldt till EU-kommissionen är i ljuset av konflikten något förvånande.

Idag har regeringen svarat. I ett dokument som skickats från Utrikesdepartementet framgår det att man i grunden anser att Sverige lever upp till EU:s krav. Bland annat står det att det saknas tillförlitliga uppgifter om stapling av visstidsanställningar och att regeringen anser att man behöver få en bättre bild av läget innan man överväger eventuella åtgärder. SvD

Samuel Engblom på TCO ger inte mycket för Regeringen Reinfeldts svar

Regeringens (och Svenskt näringslivs) försök att göra detta till en fråga om statistik är dessutom missriktat. Huruvida antalet arbetstagare med staplade visstidsanställningar i strid med EU-rätten är 50 000, 5 000 eller 500 spelar ingen roll. Det som är avgörande för om Sverige lever upp till kraven i klausul 5 i ramavtalet om visstidsarbete är om det är möjligt för en arbetsgivare med ett kontinuerligt behov av arbetskraft att ha samma person anställd på tidsbegränsade anställningar år ut och år in. Det är det i Sverige.

Så sent som 2012 ansåg dessutom arbetsmarknadsdepartementet själva att svensk rätt behövde ändras för att uppfylla EU-rättens krav. Utredarbloggen

Reinfeldt försöker göra statistik av juridik. Han ägnar sig åt siffertrixande i den högre skolan, detta i en fråga som av allt att döma kommer att bli het i höstens val.

Som Homer skulle sagt:

Doh!

EU-valet 2014; en översikt

26 maj 2014

Val14M & S
De stora elefanterna har traditionellt förlorat i denna dans där regeringsfrågan inte finns i centrum. Känslan av att valet inte omedelbart påverkar morgondagens vardag gör att väljarna agerar mer yvigt,

Fp, KD & C
KD & C drar förmodligen ett djupt andetag av lättnad. Fp kläcker ur sig nåt fult på italienska.

V & Mp
Mp har gått från att vara EU-fientligt till att bli en del av den gröna europeiska rörelse som omfamnar den överstatliga tanken med argumentet ”föroreningar vet inga gränser”. V går fram lite och är rätt nöjda med det.

Fi & SD
Att SD kom in var ingen större överaksning. Det hade de flesta räknat med. Fis framgång var en större knall. Fi är detta vals PP eller Jl. Kommer de att dela deras öde i kommande riksdagsval och kommande EU-val?

PP & Jl
Att Jl ställde upp var för mig en gåta. Några tiondelar var deras brödsmula. Jag gläds åt att Piratpartiet åker ut. Jäkla PajasParti.

Valdeltagandet
Röstandet har ökat, vilket är glädjande. Var det hamnar vet om några dagar.

Nassarna
Det är skrämmande, men också en logisk konsekvens av ett polariserat samhälle där många tappat hoppet. Enda lösningen är en klassis S-märkt politik för arbete och välfärd.

Reinfeldts hundhuvud vs (S)tatus Quo

26 maj 2014

Skiss_Örebro KentÄnda sedan moderaterna passerade Centern har de varit näst största parti i alla allmänna val i Sverige. Idag vaknar M till ett läge där de är #3, för första gången på mycket länge. M har tappat mer än var fjärde väljare jmf med 2009.

Just nu står ett gigantiskt hundhuvud på Reinfeldts skrivbord. Media vill veta vad han ska göra med det. Han har två val.

  1. Låta Kent Persson bära hundskallen och ge honom foten.
  2. Hävda att EU-val inte är riksdagsval, lägga hundhuvudet i en garderob och sparka Persson 15 september.

För Socialdemokraterna gäller Status Quo. Nästan på tiondelen samma valresultat som 2009, visserligen under målet på 25%. men nära nog. Även här finns två val.

  1. Hävda att EU-val inte är riksdagsval, skruva lite på budskapet och fokusera på valet 14 september.
  2. Flytta rejält till vänster

Många tyckare kommer att ge ”neutrala råd”, men alla har en egen agenda. Jag tror att partiledningen väljer alternativ 1 utifrån perspektivet bygga en riksdagsmajoritet.

Jag hade hoppats på en framgång, men med tanke på valdeltagande och den inre logiken i ett EU-val är jag inte förvånad över Status Quo.

Nota bene, detta är ett preliminärt resultat, det slutgiltiga kommer i slutet av veckan.

Högern bryr sig inte om döden på jobbet – de struntar i Gustaf

24 maj 2014

Historien om Gustafs olycka berör politikens kärna. Politiska beslut, eller som i detta fall, bristen på dem får konsekvenser. I Gustafs fall var konsekvensen svåra skador, för en av hans kamrater värre än så.

På DN debatt skriver Stefan Löfven och Gustafs pappa, Arvid om sonens olycka.

Arvid: 935. Så många dagar har gått sedan min son Gustafs liv förändrades för alltid. Han och hans arbetslag hade fått i uppgift att rengöra en kalkugn på Nordkalk i Luleå på 48 timmar, en arbetsuppgift som normalt tar två veckor. På plats fanns ingen arbetsledare som visste hur arbetet skulle gå till. När Gustaf och hans arbetskamrater sprutade in vatten i den alldeles för heta ugnen hände det som inte fick hända.

Gustaf har beskrivit ljudet precis innan olyckan som att någon släppte en säck mjöl på golvet. En dov duns. Sedan vitt överallt. En obeskrivlig hetta.

Sedan den dagen har Gustaf återigen fått lära sig att stå, gå och äta. De 55-procentiga bränn- och frätskadorna har lämnat synliga ärr och han förlorade åtta fingrar. Synen är långt ifrån återställd. Då var ändå Gustaf den som hade tur. Hans vän avled kort efter olyckan. Och 935 dagar senare har fortfarande ingen ställt sig upp och tagit ansvar för det som hände min son, hans vän och deras arbetskamrater. DN

Ironiskt nog har DN placerat en moderat annons mitt i artikeln. En småleende Reinfeldt talar om ansvar. I Gustafs fall har ingen ansvar, därför att Reinfeldt låter verkligheten se ut så.

Olyckor på arbetsplatser händer, har alltid och kommer alltid att hända. För att minska olyckorna och minska konsekvenserna av dem krävs att vi lär oss av dem.

Arbetsgivaren är ansvarig – så mycket vet vi. Det säger arbetsmiljölagen. Problemet är att i detta, och många andra fall, vet ingen vem den ansvariga arbetsgivaren är.I Gustafs fall kommer den ansvarige, om vederbörande hittas, förmodligen, förhoppningsvis att åtalas, dömas och fängslas.

Vi har en väv av underentreprenörer som gör att ansvaret är oklart, vilket gör att ingen tvingas ta ansvar, Socialdemokraterna och Byggnads vill av denna orsak ha regler om Huvudansvar, dvs att huvudentreprenören är ansvarig för hela kedjan.

Moderaterna säger nej. De viftar bort Gustafs öde med hänvisning till statistik. De gapar om handelshinder. De ser inte Gustaf. I deras ögon är han ingen alls.

Kom ihåg det när du röstar i EU-valet och i valen 14 september,

Dan före dan före stopparedan

23 maj 2014

Val14På söndag är det dags för valet till EU-parlamentet.

Igår körde min S-förening sin sista dörrknackning för denna valrörelse. Vi hade runt 150 samtal denna gång. Vi har varit ute ock knackat 8 gånger under de senaste tre veckorna, vi har under dessa dagar samtalat med lite nätt 500 personer. I andra valaktiviteter har vi samtalat med ytterligare 900 personer.

Valrörelsen är dock inte slut än, imorgon kör vi näst sista passet, sen är det valdag och den sista mobiliseringen innan valvakan. Det kommer att resultera i ytterligare några hundra väljarkontakter. När rösterna har räknats vet vi hur det gick, men oavsett resultat vet jag att vi har gjort det vi kunnat.

Min S-förening har under hittills under valrörelsen varit i kontakt med c:a 1300 personer. Vi har tillsammans med andra föreningar arrangerat två politiska Vernissage och haft ett stort arrangemang på valborg, Vi är en av Malmös många socialdemokratiska föreningar. Tillsammans kan vi flytta berg.

Vi är redo för nästa valrörelse.

Marit Paulsen – aningslös eller nyttig idiot?

22 maj 2014

23173 - Marit PaulsenKöp en EU-politiker för 58 000 kronor skriker SvT-rubriken. PR-byrån DODS äger upplägget.

PR-byrån ger ut tidningen The Parliament Magazine som distribueras till EU:s viktigaste beslutsfattare. Under 2013 inleddes en ny artikelserie, ”The thought leaders serie”, där EU-parlamentariker, kommissionärer och andra makthavare gör utspel i betydande frågor.

Vad som inte framgår i tidningen är att utspelen är beställda av myndigheter, företag och organisationer. Efter ett tips kontaktar vi DODS och utger oss för att vara intresserade av att köpa deras tjänster. Hamilton-Thomas ger oss en detaljerad beskrivning av hur deras säljupplägg fungerar.

– Du berättar för mig vilken fråga du vill lyfta och ger oss namn på 4-5 parlamentariker eller EU-kommissionärer som du vill ska skriva om din fråga, berättar Hamilton-Thomas. SvT

Enligt Dagens arena har två svenska parlamentariker nappat – en av dem är folkpartisten Marit Paulsen, en kvinna som enligt egen utsago ”slänger ut dem”, lobbyisterna alltså.

Men Folkpartiets förstanamn i valet till EU-parlamentet skrev bara under april månad, två artiklar i The Parliament Magazine. Initiativet togs av pr-byrån DODS visar mejl-kommunikation SVT tagit del av.

– Parliament Magazine ser jag nog på skrivbordet, men vete fan om jag har läst den, säger Paulsen när vi frågar om hon känner till tidningen. Att hon skrivit för den medger hon först när vi visar DODS lista på svenska EU-parlamentariker.

I april månad skrev hon alltså om djurhälsa och livsmedelssäkerhet på beställning av DODS, men hon var inte medveten om att det är en PR-byrå och lobby-specialist som äger The Parliament Magazine. SvT

Denna gång skrev hon alltså två artiklar i The Parliament Magazine, vilka torde vara denna och denna. Nu har Paulsen inte fått betalt, men aningslösheten är skriande.

Lite koll får man ha som mångårig politiker med stor stab.

Adaktusson vägrar låta sig intervjuas – vad döljer han?

22 maj 2014

pajasLars Adaktusson bygger hela sin EU.kampanj på sin karriär som journalist. ”Skicka en granskande journalist till Bryssel” står det på hans valpropaganda. Var/är då Lars Adaktusson en granskande journalist? Adaktusson och Kd hävdar att så är fallet, men hans journalistkollegor Petter Ljunggren och Dan Josefsson håller inte med.

Dan Josefsson plockar i en artikel i AB sönder Adaktussons journalistiska gärning. Han inleder med den totalkonfrontation Adaktusson hade med Janne Josefsson i samband med valstugereportaget i valrörelsen 2002. Petter Ljunggren skrev om konflikten i Dagens Arena 2003, alltså ett år efter händelsen.

En regnig höstkväll förra året mötte Lars Adaktusson sin journalistiska motsats. Det var på publicistklubben i Stockholm. Adaktusson utmanade Janne Josefsson i en debatt om dolda kameror som arbetsmetod, apropå Uppdrag gransknings valstugereportage.

Adaktusson tog till bibelspråk och talade om ”Djävulens arbetsmetoder för att avslöja Djävulens tankar”. Han talade om integritetskränkning, minskad trovärdighet och journalistiskt förfall. Vad han inte räknat med var att hans egen idé om journalistik den här kvällen skulle utsättas för hårda angrepp.

Till Adaktussons program Agenda, sa Janne Josefsson, ”stod makthavarna i kö för att bli intervjuade”. Och Josefssons replik på påstående om att politikernas rasism hade kunnat avslöjas utan dold kamera var brutal:

- Jag gjorde ju Adaktussonintervjuer också med dem – och då såg du väl resultatet?

Lars Adaktusson reagerade sårat. Kritiken var, muttrade han, ”personliga påhopp”.

- Tror du att jag vill gå maktens ärenden? Att jag skulle vara någon sorts maktens lakej? Det är bara nonsens. Arena

Dan Josefsson fortsätter rada upp exempel där Adaktusson enligt honom går maktens ärenden istället för att vara den granskande journalist han säger sig vara.

Två bilder står mot varandra. Adaktusson själv säger att han är en granskande journalist, Josefsson & Ljunggren säger att det är han inte. För ett års edan hade detta varit tre murvlar som tjabbade om yrkesetik, men idag handlar det om politiker Adaktussons trovärdighet. Vem har rätt? Vem har fel?

Resumé vill ha en intervju med Adaktusson för att reda ut begreppen. Det är så det går till när en politikers orsak att vara ifrågasätts.

Resumé har sökt Lars Adaktusson, men pressekreteraren meddelar att han kommer med en replik i Aftonbladet och hänvisar till det svaret. I övriga ger han inga intervjuer om kritiken från Dan Josefsson Resumé

Hans främsta argument för att bli vald smulas sönder men ”han ger inga intervjuer om kritiken”.

Lars Adaktusson är numera politiker och får finna sig att behandlas på samma sätt som andra politiker. Frågorna kommer att fortsätta komma tills han svarar på dem.

Fråga Maud Olofsson…


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 230 andra följare