Inlägg märkta ‘arbete’

Är Fas 3 olagligt?

10 april 2014

Fas 3Dagens Arbete gör ett sensationellt scoop. Fas 3 kan vara olagligt.

Anordnare som tar emot personer i sysselsättningsfasen, tidigare Fas 3, får ett bidrag 4 500 kronor i månaden per deltagare från Arbetsförmedlingen. Ett bidrag som är tänkt ska täcka anordnarens kostnader.

Nu kan Dagens Arbete avslöja att anordnarbidraget kan bryta mot EU:s statsstötsregler. DA

Det är alltså mycket möjligt att Fas 3 bryter mot EU-regler, I nuläget vet inte AF hur det ligger till.

Skulle det vara olagligt kan företag och organisationer bli återbetalningsskyldiga. Bolag såsom Jobbfabriken men även idrottsföreningar och andra ideella organisationer kan få en avsevärd kalldusch i form av en saltad räkning.

Borde ingen ha kollat om detta är lagligt? Personligen har jag alltid taget för givet att kontroll om laglighet har skett i de statliga utredningar som var underlag för propositionen om Fas 3,

Ett gäng företag och föreningar riskerar konkurs. Vi talar förmodligen om hundratals idrottsförening som kan tvingas skära ner på ungdomsverksamheten.

De negativa konsekvenserna av Regeringen Reinfeldts skapelse Fas 3 kan bli avsevärda.

Borg, arbetslöshet och en tappad gloria

10 april 2014

Hur mycket Reinfeldt tål Sverige-2Gårdagens uttalande av Anders Borg i AB har satt Borgs gloria på sned.

”Vi får fråga oss hur snabb nedgång vi tål. Får vi en häftig nedgång får vi inflation. Vi behöver en gradvis nedgång.” RB

LOs ordförande skräder inte orden.

Det är ett uttalande som retar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

– Arbetslösheten har ökat med 100 000 sedan Anders Borg blev finansminister. Det finns inte en enda prognos som säger att problemet för svensk ekonomi är att arbetslösheten sjunker för fort.Snacka om att det är ett slag i ansiktet på de över 400 000 människor som varje dag sitter hemma och fyller i CV:n att skicka till olika arbetsgivare, säger han.AB

Fråga: Varför misslyckas regeringen med att minska arbetslösheten?

Svar: De har inga ambitioner att göra det!

Kommer Reinfeldt att ”glömma” de arbetslösa?

05 april 2014

arbetslösa_moderaternaIdag ska Reinfeldt tala i Göteborg. Enligt AB ska talet handla om jobben. Vad Reinfeldt knappast kommer att tala om är de arbetslösa.

Istället kommer vi att få höra meningslösa siffror om hur många flet som fått jobb. Den typen av statistik är meningslös utan att sätta den i förhållande till befolkningsökningen under samma period.

Bilden på toppen visar en annan verklighet Reinfeldt inte kommer att nämna. Vi har en arbetslöshet på över 8% och en skenande långtidsarbetslöshet. Sveriges största arbetsgivare är numera det statliga Fas 3 där långtidsarbetslösa göms undan.

En anständig statsminister med ambition att ta itu med framtidens utmaningar skulle tala om de långtidsarbetslösa.

Idag får vi veta om Reinfeldt är en anständig statsminister.

Varför skära i EUs jordbruksstöd? Bönderna vill ju ha pengarna…

02 april 2014

Alla som tycker det är bra att vi via EU häller skattepengar över bönderna – vänligen räck upp en hand. Om vi sedan kollar vilka som räckt upp händerna finner vi troligen att en stor majoritet är bönder eller verksamma i näringar tätt knutna till jordbruket.

Bönderna, de som rimligen kan det här med jordbruk, gillar att få skattestöd. Innebär det att det är optimalt för samhället att betala ut stöd till bönderna? Enligt den stora majoriteten är svaret på den frågan nej.

På samma sätt som bönderna gillar att få skattestöd gillar landets krögare att få skatterabatter. Inget konstigt med det – det är ju pengar rakt ner i deras egen ficka. Att rabatten inte ger avsedd effekt, dvs fler jobb är för dem en bisak.

De jobb som skatterabatten ger krogbranschen kostar mer än en 1 MKR styck. Det är inte ett effektivt sätt att använda skattepengar på samma sätt som jordbruksstödet inte är effektivt använda skattepengar.

Niklas Nordström skriver en artikel i GP som Visita borde läsa och ta intryck av. Han pekar på den aggressiva kampanj Visita för och det faktum att Visita bortser från forskning om stödets effekter på jobb  och sysselsättning. Han avslutar

Visita äger självklart rätt att driva sina frågor på det sätt man behagar, men min uppfattning är att man i en kampanj för flera miljoner allvarligt skadar organisationens trovärdighet i debatten och i de framtida kontakterna med politiker och myndigheter. Det kommer att vara svårt att lita på de uppgifter organisationen presenterar när man bortser från fakta och vetenskap som man gör idag. Beklagligt tycker jag då företagen inom besöksnäringen behöver en stark och trovärdig röst som företräder dem. GP

Allt har ett pris,men Maud Olofsson  har två. Dels hennes avsevärda lön, dels effekterna av hennes inkompetens.

Visita kommer att få betala båda.

Svantessons försvar för Fas 3 är skrattretande

27 mars 2014

Bild 1Stefan Löfven skriver i AB om Socialdemokraternas vilja att avskaffa den borgerliga fasan, Fas 3. Han målar ut hur det skall gå till

Så i stället för att ge företag pengar för att hitta på arbetsuppgifter vill vi ge de människor som i dag är fastlåsta i Fas 3 en riktig lön för att utföra riktiga arbetsuppgifter. Uppgifter som för samhället framåt. Det kan vara att rusta upp ditt närområde, att ta en promenad och samtala med en äldre människa, att på olika sätt vårda och bidra till samhället. Det kan också vara att gå en riktig utbildning som ger dig kompetens att ta ett av de yrken som det råder brist på i dag.

Då lovar vi också att dessa 36 000 människor får utbilda sig till jobb eller utföra riktiga arbetsuppgifter med schyssta villkor i stället. Allt annat är ovärdigt i ett Sverige som står upp för allas möjlighet att arbeta och göra rätt för sig och på så sätt forma sin egen framtid. AB

Socialdemokraterna lovar att avskaffa Fas 3. De som idag finns där skall få utbildning eller riktiga jobb meningsfulla arbetsuppgifter och för det få en avtalsenlig lön.

Moderata Statsrådet Elisabeth Svantessons svar är att utbildning och meningsfulla arbetsuppgifter för avtalsenlig lön är att ”gömma och glömma de arbetslösa”.

Svantessons och hennes parti har stängt in 36000 personer i en icketillvaro med litet eller inget hopp att ta sig därifrån. Icketillvarons namn är Fas 3 och ersättningen ligger snäppet över socialbidrag. Fas 3 är synonymt med ”gömma & glömma”.

Jag antar att Elisabeth Svantesson får bra betalt för att sätta sitt namn under dylika floskler.

Varför skulle hon annars tagit uppdraget?

När arbetslinjen leder till arbetslöshet

24 mars 2014

Littorin_brysselIbland händer det att en åtgärd vars syfte var X. leder till motsatt resultat, dvs Y. Den borgerliga regeringens regler för deltidsstämpling är ett sånt exempel.

Enligt det gamla systemet fick man deltidsstämpla i 300 dagar. Om man under den tiden tjänade ihop till ett nytt arbetsvillkor fick man nya dagar. Den som hade ett fast deltidsjobb kunde inte få nya dagar, förutom de första 300.

Många, inklusive jag själv, använde detta regelverk för att genom timanställningar och vikariat klösa oss in på arbetsmarknaden. Personligen jobbade jag som timanställd cirkelledare på ett flertal studieförbund under fyra år innan jag fick ett fast jobb på ABF Malmö. Denna ordning föll inte Regeringen Reinfeldt i smaken.

I budgeten för 2008 skar Regeringen kraftigt ner på deltidsstämplingen i A-kassan, en deltidsarbetare får numera stämpla i max 75 dagar. Den dåvarande arbetsmarknadsministern motiverade förändringen såhär:
– Detta förstärker de deltidsarbetandes incitament att söka heltidsarbete, det sätter därmed press på arbetsgivarna att i större utsträckning erbjuda heltidsarbete, sa den före detta arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin under en interpellationsdebatt i riksdagen.SvT

De fackliga organisationerna protesterade, men åsikter från den typen av ”särintressen” var inte relevanta för Fredrik, Sven-Otto och Anders. De visste bäst.

Men för Leif Grön rinner tiden ut, snart får han inte längre deltidsstämpla, Arbetsförmedlingen har gett honom rådet att säga upp sitt nuvarande arbete och gå över i heltidsarbetslöshet, då kan han nämligen fortsätta få akassa.
– Det är ju helt galet, Arbetsförmedlingen är gjord för att de ska skapa arbete åt folk, men i detta fallet blir det ju tvärtom, säger Leif Grön.
På Arbetsförmedlingen säger man att myndigheten i första hand försöker att få den deltidsarbetande att söka heltid.
– Men vilka rekommendationer vi ger beror lite på deras situation. Vi rekommenderar först och främst att deltidsarbetarna ska prata med arbetsgivaren för att försöka få upp arbetstiden. Men, om inte det går och i det fall som personen timvickar så är ju inkomsten såpass osäker att man kanske inte klarar sig på det. I de fallen skulle jag också råda den deltidsarbetande att gå över i heltidsarbetslöshet, då får ju han eller hon A-kassa.SvT

Bra jobbat!!!

Liknöjd Reinfeldt påminner mer och mer om Perssons sista dagar

18 mars 2014

ArbetslösaBorgerligheten har dragit en ny kampanj. Kortfattat kan vi kalla den liknöjd så det skvätter om det. Temat för kampanjen är att det inte är några problem med de 8% arbetslösa i Sverige. Nej, fel av mig – vi ska  helt glömma att Sverige har arbetslösa människor.

Allt medan Regeringen Reinfeldt slår sig för bröstet och trumpetar ”se så bra vi är” ger verkligheten en annan bild.

  • Över 30 000 personer är fast i den Fasa som kallas Fas 3.
  • Arbetsmarknadsutbildningarna är i princip avskaffade trots 1 av 5 företag tvingas tacka nej till order pga brist på utbildad arbetskraft
  • Antalet arbetslösa har ökat med 100 000 från nådens år 2006.
  • Arbetslösheten har skjutit i höjden.
  • Arbetsförmedlingen befinner sig i fritt fall, chefen sparkas
  • Arbetsmarknadsministrarna byts i takt som en lundastudent får sin cykel stulen.

Tobias Lundin Gerdås på Lo skräder inte orden

Det borde inte vara läge att sopa problemen under mattan. Det borde inte finnas ett uns stolthet hos Reinfeldt när han nu är inne på sin tredje arbetsmarknadsminister, har sparkat ansvarig generaldirektör och vill bli återvald på en skattesänkarpolitik som bevisligen har sänkt skatterna men inte har rått på arbetslösheten.

 Den höga arbetslösheten är vår stora samhällsutmaning. Målet måste vara full sysselsättning.Tyvärr går utvecklingen idag i fel riktning. Det borde regeringen vara ärlig nog att erkänna. LO-bloggen

Eftersom Reinfeldt inte ens ser arbetslösheten som ett problem kommer han och hans regering aldrig prioritera en politik som ger arbete åt alla. Jag vet inte om de inte bryr sig eller helt inte vet vad de ska göra. Förmodligen en kombination av de båda. Men, de är nöjda. Ack så nöjda.

Reinfeldt påminner mer och mer om Persson under sina sista dagar. Perssons budskap på 1 maj 2006 var att arbetslösheten inte var ett problem, jobben skulle komma. Hur det gick i höstens val vet vi.

Reinfeldt erkänner knappt att arbetslösheten finns. I höst är det val…

Palmekommissionen lägger fram sin rapport

05 mars 2014

Bild 1Idag släpper Palmekommissionen sin rapport om hur en kommande regering ska skapa fler jobb. Måste erkänna att namnet Palmekommissionen gör att det kittlar lite maggropen. Kommissionen kommer att presentera rapporten idag 15:00 på Stockholms universitet.

Rapporten sammanfattas i 10 punkter på DN debatt. Jag väljer att lyfta ett par av dem

2 Politiken bör inriktas på att stärka utsatta grupper snarare än att försöka anpassa arbetsmarknaden efter dem

3 Sverige behöver en bättre utbildad arbetskraft. Det finns en myt att Sverige skulle ha en överutbildad arbetskraft. I själva verket ligger utbildningsnivån i Sverige nära OECD-genomsnittet. Högre utbildning är starkt förknippat med högre sysselsättning, både bland inrikes och utrikes födda. Särskilt tufft är det för personer utan gymnasieexamen. Vi föreslår därför generella utbildningssatsningar för att fler ska kunna läsa in gymnasieexamen: ungdomsgaranti för att säkerställa att ungdomar ges möjlighet att komplettera sin gymnasieutbildning och ett nytt kunskapslyft som möjliggör för arbetslösa vuxna att läsa in gymnasieexamen med bibehållen arbetslöshetsersättning.
DN

Stefan Löfven förklarar i AB kommissionens formella ställning

Exklusivt för Aftonbladet ger Stefan Löfven sin syn på kommissionens arbete. S-ledaren slår fast att den jobbat helt självständigt. Därför kan slutsatserna inte ses som ”S-förslag”.
– Det vi väljer av detta kräver fortsatt beredning. Det är inte en komplett jobbpolitik. Men det är 
intressant. Forskarna har valt att fördjupa sig 
i arbetsmarknad och utbildning. Men där finns ingen näringspolitik och det är ju den som ska se till att jobben skapas, säger han.
Det som särskilt fångat Stefan Löfvens intresse handlar om aktiva konjunkturåtgärder för att klara dåliga tider. Han såg behovet av det redan under sin tid som IF Metalls ordförande – under den världsekonomiska krisen 2008. AB

Rapporten är ett inspel och ett underlag för att forma en socialdemokratisk politik för arbete, inte ett politiskt program. Av de magsura reaktioner som kommer från högerhåll drar jag slutsatsen att såväl rapport som metod är kvalitativa.

Reinfeldts jobbpolitik stavas Fiasko, fiasko, fiasko…

23 januari 2014

Style: "Neutral"Arbetslösheten i Sverige snuddar vid tvåsiffrigt, många är långtidsarbetslösa. Dessa faktum borde ge ansvariga ministrar skäl att agera. I andra länder skulle så ha skett, men inte i Regeringen Reinfeldts Sverige. Enligt AB deklarerar ansvarig minister Elisabeth Svantesson att ”hon inte kommer att presentera en enda proposition till riksdagen före valet”. Kul att veta vad egentligen ska göra med sin tid. Det ryktas att TP snart är på modet igen.

Å andra sidan kanske det inte är så konstigt att ministern sitter på händerna. Föregångarens stolta projekt har inte gått så där vidare. Kulturavslyftet skulle ge 4 000 jobb, det blev 212.

Arbetsförmedlingens praktikantprogram skulle leda till tusentals arbetstillfällen inom statliga myndigheter åt funktionsnedsatta.
Efter ett år har bara 23 personer anställts.
– Det är en besvikelse, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden AB

Den nya ministerns princip verkar vara att försäkra sig mot nya fiaskon genom att göra intet.

Elisabeth Svantesson borde inse att det är ett fiasko i sig.

IFAU sågar Reinfeldts jobbpolitik

20 december 2013

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga är ett av Regeringen Reinfeldts huvudnummer. ”Vi skapar jobb” brukar en stolt stram Reinfeldt säga. Nu skjuter IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, flaggskeppet i sank.

De sänkta avgifterna leder till uteblivna intäkter för staten. År 2008 uppgick summan av de uteblivna arbetsgivaravgifterna till omkring 10 miljarder kronor. Intäktsbortfallet per skapat jobb uppgår därmed till mellan 1,0 och 1,6 miljoner kronor.

– Dessa siffror kan jämföras med den genomsnittliga anställningskostnaden för 19–25-åringar, som är omkring en fjärdedel så stor. Gör man den jämförelsen framstår det som dyrt att använda sänkta arbetsgivaravgifter som en åtgärd för att skapa jobb, säger Johan Egebark. IFAU

Huvudproblemet med den sänkta arbetsgivaravgiften är att åtgärden inte träffar rätt, enligt Niklas Kaunitz, doktorand i nationalekonomi och en av rapportförfattarna. Han har skrivit rapporten tillsammans med Johan Egebark, båda från Stockholms universitet.

– Den är så bred. Alla anställningar omfattas av sänkningen även befintliga jobb och det gör att den får en så hög kostnad, därför drar vi slutsatsen att det har varit en dyr reform, säger Niklas Kaunitz. SR

Sammanfattar vi budskapet från forskningen i två ord blir det ”Dyrt” & ”Ineffektivt”.

Varför skulle denna åtgärd avvika från den norm Reinfeldt satt från dag 1?


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 145 andra följare