Inlägg märkta ‘Anders Borg’

Moderaternas egen ”Hell Week”

13 april 2014

PowerPoint-presentationKandidater till amerikanska flottans elitförband Navy Seals genomgår under sin utbildning den sk ”Hell Week”, helvetesveckan. Den gångna veckan skulle ha varit början på klättringen mot valseger, istället har det varit moderaternas egen helvetesvecka.

Det började lite lugnt med Försäkringskassan.

Tomas Eneroth kallar Dan Eliasson till en utfrågning i socialförsäkringsutskottet. Bakgrunden är Expressens uppgifter om att FK har köpt konsulttjänster av Prime PR för över 38 MKR sedan 2012. RB

Nästa slag är att akamikerfacket SSR i DN skriver att a-kassan för vissa är lägre än socialbidrag, regeringen får även kritik för bristen på satsningar på infrastruktur i södra Sverige.

Onsdagen 9 april ska vårpropositionen presenteras. Tanken är att den ska ge Reinfeldt den skjuts han anser sig behöva för att starta valrörelsen på allvar. Borg såg till att det sprack.

– Vi får fråga oss hur snabb nedgång vi tål. Får vi en häftig nedgång får vi inflation. Vi behöver en gradvis nedgångAB

Borgs uttalande vevas runt i media och moderata tjänstemän försöker beslå Aftonbladet med lögn. Det gick snällt sagt, sådär. Borgs gloria halkade en hack på sned.

En märklighet i Borgs budget är de två okända miljarderna. Ingen vet vad de ska användas till eller om de ens finns. oavsett förväntas de folkvalda ge Reinfeldt två miljarder att köpa valfläsk för.

Dagens Arbete avslöjar att regeringens flaggskepp Fas 3 kan vara olagligt. Samtliga moderata politiker har försvarat denna skamfläck…

Näringsministern Annie Lööf gör sig till ovän med det småskaliga näringsliv hon vill värna och vill skicka delar av budgeten på remiss, hur det nu ska gå till. Beslut om VÅP:en skall tas innan sommaren. Lööf försöker komma undan genom att kasta skit på Lövfen och blir uppläxad av inte en, inte två utan tre borgerliga ledarsidor.

Veckan som kunde har varit början på återkomsten kan mycket väl vara början till slutet.

Borg, arbetslöshet och en tappad gloria

10 april 2014

Hur mycket Reinfeldt tål Sverige-2Gårdagens uttalande av Anders Borg i AB har satt Borgs gloria på sned.

”Vi får fråga oss hur snabb nedgång vi tål. Får vi en häftig nedgång får vi inflation. Vi behöver en gradvis nedgång.” RB

LOs ordförande skräder inte orden.

Det är ett uttalande som retar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

– Arbetslösheten har ökat med 100 000 sedan Anders Borg blev finansminister. Det finns inte en enda prognos som säger att problemet för svensk ekonomi är att arbetslösheten sjunker för fort.Snacka om att det är ett slag i ansiktet på de över 400 000 människor som varje dag sitter hemma och fyller i CV:n att skicka till olika arbetsgivare, säger han.AB

Fråga: Varför misslyckas regeringen med att minska arbetslösheten?

Svar: De har inga ambitioner att göra det!

Borg: Arbetslösheten får inte sjunka häftigt

09 april 2014

Borg arbetslöshetDet är ett häpnadsväckande besked från finansministern. Vad han säger är att arbetslöshet är bra.

Enligt Statistiska centralbyrån var arbetslösheten i Sverige 8,5 procent i februari. Borg tog upp att målet är att ha full sysselsättning i Sverige långsiktigt. Samtidigt var han öppen med att han anser att en snabb nedgång av arbetslösheten inte är något eftersträvansvärt:
– Vi får fråga oss hur snabb nedgång vi tål. Får vi en häftig nedgång får vi inflation. Vi behöver en gradvis nedgång. AB

Inflationen var i februari -0,2. Inflationsmålet är 2%. Idag har vi deflation, vi har 8% arbetslöshet och finansministern är rädd för att arbetslösheten ska sjunka för snabbt.

Det är skrattretande att se finansministern varna för ökad inflation när vi har deflation. Borg gissar i ekot att arbetslösheten sjunker till 7,3% i slutet av nästa år. Skulle denna minimala minskning av arbetslösheten utlösa en galopperande hyperinflation?

Inflationsmålet är 2%, vi behöver alltså en rejäl ökning av inflationen. Eller vill Borg dumpa inflationsmålet?

Det är också rörande att höra Borg anklaga andra partier för att vilja överge överskottsmålet när hans budget kommer att gå med 87 miljarder back i år.

Det fattas två miljarder i Borgs vårbudget

09 april 2014

Hur mycket Reinfeldt tål Sverige-4När Anders Borg skriver på DN debatt inför dagens debatt om den ekonomiska politiken nämner han inte ordet arbetslöshet. Vad han däremot gör är att slå sig för bröstet. Med tanke på att årets statsfinanser pekar poå ett underskott med digra 87 Miljarder borde Borg ta upp den saken. Men icke så.

Vi har 8% arbetslöshet och finansministern slår sig för bröstet. Det är i mina ögon sanslöst. I ett uttalande till ekot gissar Borg att arbetslösheten för i år skall bli 7,7% och 7,3% nästa år. Framåt 2018 tror Borg på 5,9% arbetslöshet. Borg gissar i ekot även tillväxten, den skall bli 2,7% i år och kanske 3,5% 2016.

Eftersom Borg inte nämner arbetslöshet måste jag dra slutsatsen att Borgs politik inte syftar till att minska arbetslösheten, han bara gissar den. Ungefär som vädret.

Ibland undrar jag om Borg gör prognoser genom att spela”Finns i sjön”.

Det mest märkliga är vad som inte finns i budgeten.


Mörka_Budget

Enligt SvT Text mörkar Borg 2 miljarder. Vi får veta så småningom vad pengarna skall användas till. Undrar hur det beslutet ska formuleras? 2 Miljarder till regeringens förfogande?

Det är respektlöst mot de folkvalda, det är att spotta väljarna i ansiktet. Regeringens transportkompani kommer alltså att rösta igenom en blank check på två miljarder som Reinfeldt kan sprätta iväg på valfläsk under sitt tal i Almedalen.

Eller är det så enkelt att pengar inte finns?

När arbetslinjen leder till arbetslöshet

24 mars 2014

Littorin_brysselIbland händer det att en åtgärd vars syfte var X. leder till motsatt resultat, dvs Y. Den borgerliga regeringens regler för deltidsstämpling är ett sånt exempel.

Enligt det gamla systemet fick man deltidsstämpla i 300 dagar. Om man under den tiden tjänade ihop till ett nytt arbetsvillkor fick man nya dagar. Den som hade ett fast deltidsjobb kunde inte få nya dagar, förutom de första 300.

Många, inklusive jag själv, använde detta regelverk för att genom timanställningar och vikariat klösa oss in på arbetsmarknaden. Personligen jobbade jag som timanställd cirkelledare på ett flertal studieförbund under fyra år innan jag fick ett fast jobb på ABF Malmö. Denna ordning föll inte Regeringen Reinfeldt i smaken.

I budgeten för 2008 skar Regeringen kraftigt ner på deltidsstämplingen i A-kassan, en deltidsarbetare får numera stämpla i max 75 dagar. Den dåvarande arbetsmarknadsministern motiverade förändringen såhär:
– Detta förstärker de deltidsarbetandes incitament att söka heltidsarbete, det sätter därmed press på arbetsgivarna att i större utsträckning erbjuda heltidsarbete, sa den före detta arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin under en interpellationsdebatt i riksdagen.SvT

De fackliga organisationerna protesterade, men åsikter från den typen av ”särintressen” var inte relevanta för Fredrik, Sven-Otto och Anders. De visste bäst.

Men för Leif Grön rinner tiden ut, snart får han inte längre deltidsstämpla, Arbetsförmedlingen har gett honom rådet att säga upp sitt nuvarande arbete och gå över i heltidsarbetslöshet, då kan han nämligen fortsätta få akassa.
– Det är ju helt galet, Arbetsförmedlingen är gjord för att de ska skapa arbete åt folk, men i detta fallet blir det ju tvärtom, säger Leif Grön.
På Arbetsförmedlingen säger man att myndigheten i första hand försöker att få den deltidsarbetande att söka heltid.
– Men vilka rekommendationer vi ger beror lite på deras situation. Vi rekommenderar först och främst att deltidsarbetarna ska prata med arbetsgivaren för att försöka få upp arbetstiden. Men, om inte det går och i det fall som personen timvickar så är ju inkomsten såpass osäker att man kanske inte klarar sig på det. I de fallen skulle jag också råda den deltidsarbetande att gå över i heltidsarbetslöshet, då får ju han eller hon A-kassa.SvT

Bra jobbat!!!

Idélös Reinfeldt kör över Borg och begår #reträttefterreträtt

14 mars 2014

Vevande BorgIgår detroniserades Anders Borg.

Reinfeldt lät Borg försvara den famösa sänkningen av studiebidraget medan han själv vek sig för opinionstrycket. Vad jag och många frågar sig är varför de lade fram förslaget om sänkt studiebidrag från början.

Vem som helst med rudimentärt fungerade politiska känselspröt hade förutsätt att det skulle ta hus i helvete. Studenterna är en grupp som mobiliserar snabba protester, speciellt när studiefinansieringen är hotad. Nu höjer de punktskatterna lite grand och är av med en het potatis.

Taktiskt var det fel från början. Reinfeldts stora problem är att det även var sakligt fel. Återigen – varför lägga fram det från början? Denna händelse är ett tecken på att de håller på att tappa greppet.

Reinfeldt är också mer än måttligt svinig mot Anders Borg. Han låter Borg försvara den uppgörelse han själv gjort, sen backar han och lämnar Borg hängandes i luften. Det är inte ett gott ledarskap. Det inger inte förtroende.

På tal om förtroende; någon borde upplysa Örebro Kent om att man inte skapar trovärdighet genom att ständigt upprepa hur trovärdig man är.

Bloggat: Roger Jönsson, Ola Möller, Markus Mattila, Göran Johansson

Anders Borg muckar gräl med Bönderna (c)

21 februari 2014

Vevande BorgIgår muckade Borg gräl med landets studenter, idag är det dags att alienera bönderna.

I tidningen Land pratar finansministern glatt villigt och mycket; ”Att jordbruket ska överleva som industri? Nej, det tror inte jag”.

Muckar Borg med bönderna, muckar han med Centern.

Anders Borg uttalar sig i Land Lantbruk idag mycket slarvigt och illa om det svenska jordbrukets framtid under rubriken”Jordbruksindustrin överlever inte”. Han verkar tro att framtiden för svensk livsmedelsproduktion ligger i nischproduktion och småskalig förädling och gårdsslakterier osv. All respekt för dessa, men grunden i svensk livsmedelsproduktion måste oundgängligen vara en rationell och konkurrenskraftig växtodling- och animaliproduktion som kan använda Sveriges rika åkerjords- och betesmarksresurser till att uthålligt producera miljö- och djuromsorgsvänlig mat i världsklass.Staffan Danielsson, Riksdagsledamot (c)

Vem ska Borg mucka gräl imorgon? Lärarna, sjuksköterskorna eller varför inte prästerna?

Borg – snart i ett gräl nära dig…

Vem kör Reinfeldt över?

20 februari 2014

Spricka_alliansenEfter snart åtta år av skattesänkningar, de senaste med lånade pengar gör nu Anders Borg ett första klassens lappkast. Stopp för skattesänkningar! Skattehöjningar! På dagens presskonferens presenterade Borg några konkreta planer.

  • Avskaffat avdrag för pensionssparande
  • Sänka bidragsdelen i studiemedlen
  • Höjda punktskatter på alkohol och tobak
  • Höjda skatter på bilar
  • Skatt på finanssektor

Borg räknar med att det ska ge runt 9 miljarder. Dessa 9 miljarder ska då täcka förbättringar i skolan, vården, försvaret. Det ska även finansiera investeringar i infrastruktur. Då har vi inte ens talat om budgetunderskottet på runt 80 miljarder.

Vad säger då de övriga tre allianspartierna?

Enligt SVT vill centerledaren Annie Lööf fortfarande gå till val på sänkta skatter.

– Jag tycker det är viktigt att säga att det handlar inte om ett skattesänkarstopp eller ett reformstopp utan det handlar om att finns det finansiering så är vi beredda att göra reformer för fler jobb, fler småföretag och en levande landsbygd, säger hon till SVT. AB

När Lööf pratar om ”Vi”, menar hon ”Vi-Alliansen” eller ”Vi-Centern”? Är det det förstnämnda väntar en bitter strid med Anders Borg, annars spräcker Löf alliansen.

Allianskollegorna i Kristdemokraterna vill inte heller spika ett skattesänkarstopp den kommande mandatperioden.
– Att i förväg exkludera halva den finanspolitiska verktygslådan, det känns lite olyckligt, säger Anders Sellström, ekonomisk-politisk talesperson, till SVT. AB

Inte heller KD är speciellt entusiastiska över ett stopp för sänkta skatter.

Är detta en Allians eller ett Big Bossparti med tre underhuggare?

Vissa medier spekulerar om detta är valtaktik.

DN:s politiske kommentator, Ewa Stenberg, menar att Borg och Reinfeldt ”försöker slå undan benen på Socialdemokraternas beskrivning att valet handlar om skattesänkningar eller välfärd.” DN

Är det så, kan jag bara konstatera att dey inte är speciellt ansvarsfullt att använda statens finanser som politisk buffert.

Westerholm på ledarsidorna spekulerar utifrån en artikel i DI om Moderaterna bara bluffar. Sofia Lund räknar upp Borgs sex bollar. Roger Jönsson ser rädsla.

Miljöpartiet vill ha 10 nya kärnkraftverk! Moderaterna vill höja skatten!

17 februari 2014

radiowarn-763146OK – rubriken var ett skämt, eller kanske för bra för att vara sant, om man nu skulle vara en kärnkraftskramande folkpartist. Min poäng är oavsett media. oavsett källa, kommer ingen att tro på att Miljöpartiet vill ladda 10 nya kärnkraftverk.

Det finns vissa politiska frågor som definierar partier, motstånd mot kärnkraften är en av de frågor som definierar Miljöpartiet. En av de frågor som definierar Moderaterna är att de vill sänka skatterna.

Den amerikanske generalen Philip Sheridan brukar krediteras för citatet ”The only good Indian is a dead Indian”. I själva verket sa han ”The only good Indians I ever saw were dead”, men grundsynen är densamma.

Moderaternas grundsyn på skatter kan parafraseras Den enda goda skatten är en sänkt skatt” alternativt ”Den enda goda skatt vi känner till är den som är avskaffad”. När moderaterna talar om höjda skatter är den värsta formen av valfläsktriangulering som tänkas kan. Det är bara taktik utan grund i verkligheten.

Borg säger enligt DN att han vill höja skatten på ”bilar, alkohol, snus och cigaretter. Extrapengarna i statskassan kommer han att satsa på skolan”. Vilka summor ger det? Några miljarder i ett läge där statens finanser beräknas gå back med över 80 miljarder. Ska en handfull miljarder både gå till skolan och täcka underskottet?

Oavsett dagens utspel kommer moderaterna att sänka skatterna. Varför? Det är därför de existerar, vilket besluten från deras partistämma visar.

M_Stamma_skatter

Vad säger Folkpartiet och  sponsorn Svenskt Näringsliv?

Anders Borg har noll trovärdighet i skattefrågor

17 februari 2014

Vevande BorgInför valet 2010 var beskedet från Moderaterna ”inga skattesänkningar”. Det bidde en skattesänkning.

Inför valet 2014 är beskedet från moderaterna ”inga skattesänkningar”. Beställningen från moderaternas partistämma säger något annat.

M_skattesankning_LO

Varför ska vi lita på besked från Anders Borg denna gång?


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 143 andra följare