Inlägg märkta ‘almega’

Jävla brytare, satans svartfot – ”You fucking scab”!

07 november 2013

Bild 1För oss som är fackligt aktiva finns de få saker vi föraktar mer än en strejkbrytare. Det är en ryggmärgsreaktion. Orsaken till denna reaktion är enkel. När en arbetsgivare använder strejkbrytare är det därför att bolaget vill göra strejkrätten verkningslös, dvs i praktiken avskaffa den. Strejkbrytaren är bolagets villiga verktyg. Av den orsaken använder inte seriösa arbetsgivare strejkbrytare längre. De vet vilken reaktionen blir och de vill ha en god relation till fackföreningsrörelsen efter konfliktens slut.

Strömmabolaget visar att de inte är en seriös arbetsgivare. Almegas agerande bekräftar bara bilden av en organisation som vill avskaffa såväl kollektivavtalen som strejkrätten.

Det är mer än beklagligt om Strömmas anställda känner sig hotade, men det är Strömma som bär skulden. De sökte denna reaktion och sätter medvetet sina anställda i en omöjlig sits. Är det så att det sker lagbrott från nåndera sidan får rättsväsendet reda ut den saken.

SEKO klargör sin position i konflikten på sin hemsida och bemöter Almega på AB debatt.

Almegas vd, Jonas Milton, uppmanar i en debattartikel i Aftonbladet (6/11) Seko att kraftigt ta avstånd från alla former av hot och trakasserier i samband med den nu pågående konflikten inom skärgårdstrafiken. Självklart tar Seko avstånd från detta. Vi hoppas att även Almega gör samma sak och att arbetsgivarorganisationen framöver även har respekt för den svenska modellen och tar avstånd från all form av strejkbryteri, trots sin normalt sett nyliberala inställning politiskt. AB

Röda Berget uppmanar Strömma att sluta bete sig som en träbaron från 1856 och skriva på avtalet.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Strejkbrytarna från Almega

05 november 2013

Bild 1Jag trodde organiserat strejkbryteri var något vi lämnat kvar på 30-talet, men ack så fel jag hade. Strömmabolaget har med Almegas goda minne agerat strejkbrytare, vilket är minst sagt illavarslande.

Jag frågar mig varför Almega vill väcka liv i den  avskyvärda företeelse som kallas strejkbryteri. Att Almega vill ha 1800-talsmässiga lönesystem är helt klart, men jag trodde inte att Almega skulle kasta Saltsjöbadsandan överbord. Vilket blir nästa steg? Svartlistning av fackligt aktiva? Hyra in utländska strejkbrytare och förlägga dem på en båt i Värtahamnen?

Strejkbryteri är en vedervärdig handling som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Strömmabolaget och Almega leker med en eld som borde varit släckt.

Röda Berget uppmanar SEKO att med hjälp av andra LO-förbund sätta Strömmas strejkbrytarbåtar i blockad.

Jag kommer aldrig att åka med Strömma kanalbolag igen.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Hänsynslöst oansvariga Almega stänger skärgårdstrafiken

04 november 2013

Bild 1Arbetsköparorganisationen Almega är surare än citroner. De som får äta citroner är de som är beroende av skärgårdstrafiken för att ta sig till jobb eller skola.

Almega tackade nej till medlarnas andra bud, SEKO tackade ja. De hade inga problem med lönenivåerna. däremot vill Almega kunna sätta lönerna efter eget huvud, ungefär som en träbaron á la 1867.

Almegas kommentarer är som vanligt lika jordnära som Jupiters månar. Koskinen på Almega säger först nej till avtalet, sedan anklagar han SEKO för ”lamslå bland annat skärgårdstrafiken i Stockholm”. Koskinen fattar tydligen inte konsekvensen av att säga till nej till ett andra medlarbud.

Medlarbudet innehöll ett 36-månaders avtal och har ett värde på 6,8 procent. Vidare föreslog medlarna att en arbetsgrupp mellan parterna skulle tillsättas för att genomlysa det nuvarande kollektivavtalet. Detta skulle sedan ligga till grund för nästkommande avtalsrörelse.

– Almegas agerande kan inte annat än att betraktas som oseriöst. Å ena sidan säger de att de är beredda att ge oss 6,8 procent om vi är med på att diskutera avtalskonstruktionen. Å andra sidan säger de nej till medlarnas bud som öppnar upp för en diskussion om avtalet och som vi har sagt ja till. Nu är det upp till Almega att förklara varför de väljer att dra igång en konflikt för de människor som kommer att drabbas, säger Valle Karlsson. SEKO

SEKO har välvilligt gått med på att under avtalsperioden genomlysa det nuvarande lönesystemet. Det är ett rimligt sätt att hantera den typen av frågor. Almega agerar som en tredskande treåring och vrålar Jag vill, vill, vill… istället för att agera som ansvarig part på svensk arbetsmarknad.

SEKO rekommenderar att de skärgårdsbor som drabbas av Almegas arrogans kontaktar Koskinen. Röda Berget instämmer och tillhandahåller härmed kontaktuppgifterna.

SEKO förtjänar vårt stöd.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Ansvarslöst av Arbetsgivarna att blåsa till strid i en lågkonjunktur

13 november 2012

När facken tar sitt ansvar blåser arbetsgivarna till strid. På DN debatt skriver fem företrädare för industrifacken att de sänker sina lönekrav av hänsyn till konjunkturläget.

Ökade reallöner samt fortsatt utbyggnad av föräldralönen och systemen för arbetstidsförkortning. Det är de viktigaste punkterna när industrifacken i dag, måndag, presenterar sina krav inför avtalsförhandlingarna. Men lönekraven är lägre än förra året, skriver företrädare för förbunden. DN

Arbetsgivarnas reaktion är häpnadsväckande, de spottar i den utsträckta handen.

Men arbetsgivarna sågar fackets krav. ”De saknar verklighetsförankring”, säger Almegas vd Jonas Milton. DN

Istället för att se budet som en möjlighet svarar arbetsgivarna genom Almega med förolämpande invektiv. En titt på arbetsgivarnas strategidokument avslöjar deras verkliga avsikter.

  • Nej till låglönesatsningar som skapar högre lönemurar
  • Företagsanpassad lönebildning SN hemsida

Istället för att visa sans och måtta i ett svårt konjunkturläge blåser arbetsgivarna till strid, genom att attackera fackföreningsrörelsens kärnfrågor. En initierad källa på Unionen ger en kommentar.

SN lanserar ordet ”lönemurar”. Det skrivs inte rent ut, men det är tydligt att de menar att facket reser lönemurar, framförallt inom LO-förbund där du har de med sämst lön.

SN hävdar att lönen är det som utestänger okvalificerad arbetskraft från företag. Du blir inte mer kunnig att dra i en skruv för att du får sämre betalt. Utbildning, erfarenhet och kompetens löses inte med sänkta löner, det krävs som bekant utbildning. Det nämns inte överhuvudtaget.
De hävdar också att en utjämnad lönestruktur låga drivkrafter för människor att utbilda sig, att på sig mer ansvar och att arbeta mer. Detta stycke är riktigt kul, om vi vänder på det, är det så idag att du inte får mer betalt/lön om du utbildar dig, får utökat ansvar och arbetar mer?

Sammanfattaningsvis – Du som har dåligt betalt ska ha sämre betalt, för det är du som är skulden till att vi har hög arbetslöshet

Företagen vet att facken inte kommer att köpa dessa krav. De vet att det kommer att provocera fram en konflikt.

Varför vill Svenskt Näringsliv ha konflikt på den svenska arbetsmarknaden våren 2013?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Almega är inte seriösa

13 juni 2012

Mitt förbund Handels har varslat om strejk gentemot några av Almegas medlsmföretag. Strisfrågan gäller användandet av bemanningsföretag, något Handels. Detta är inget speciellt märkvärdigt, eller det borde inte vara det. Almega går med sedvanlig finess i taket.

– Förutom att det blir både opraktiskt och byråkratiskt för företagen så strider skrivningarna mot EUs Bemanningsdirektiv. Dessutom kommer direktivet att bli svensk lag inom kort och då kommer skrivningen även att strida mot svensk lag, säger Stefan Koskinen. Handels tänker strejka för att få in bestämmelser i kollektivavtalet som strider mot lag och rätt. Det är ett uppenbart missbruk av konfliktvapnet som inte direkt stärker den svenska modellen Almega

Om vi då plockar isär Koskinens drapa bit för bit.

Först hänvisar Koskinen till EU. Den svenska staten kan inte bryta mot ett EU-direktiv, men direktivet tvingar inte förtagen att anlita bemanningsföretag. De kan välja att inte göra det. Vad Handels vill är att genom avtal reglera arbetsgivarnas beteende. Det bryter inte mot några EU-direktiv, vilket Koskinen mycket väl vet.

På samma sätt är med tramset mot att deta skulle ”strida mot lag och rätt”. Ingen bryter mot någon lag om man väljer att helt avstå från att använda bemanningsföretag, ej heller bruter man mot ”lag och rätt” genom att genom avtal reglera hur bemanningsföretag ska användas. Även det vet Koskinen.

Koskinen avslutar med att på sedvanligt sätt anklaga Handels för att ”missbruka konfliktvapnet”. Finns det något tillfälle då Koskinen anser det vara befogat att ta ut folk i strejk? Koskinens utfall är naturligtvis bara nys. Strejker, lockouter, övertidsblockader, sympatiåtgärder är alla exempel på åtgärder som en naturlig del av den svenska modellen.

Arbetsgivarsidan har inte visat någon vilja att lösa bemanningsfrågan, som har prioriterats högt av medlemmarna vid Handels avtalskonferenser. I avtalet för lageranställda som Handels har tecknat med Svensk Handel finns bestämmelser om ökat fackligt inflytande vid inhyrning, vilket innebär större trygghet för både anställda och inhyrdaHandels

Almegas kollega Svensk Handel verkar inte inse att de ”strider mot lag och rätt” när de tecknade sitt avtal med Handels.

Anser Koskinen att Dag Klackenberg skrivit ett avtal som bryter mot EU-direktiven och som i förlängningen kommer att ”strida mot lag och rätt”? I ljuset av den länkade artikeln måste svaret vara JA. Är Dag Klackenberg medveten om att kollegorna på Almega anser att han är helt inkompetent?

Koskinen fortsätter i samma dåliga stil. Svensk arbetsmarknad är inte betjänt av den oseriösa sluggerstil Koskinen tillämpar.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Koskinens Almega & strejkbryteri

09 juni 2012

Jag läser med klentrogenhet Stefan Koskinens utfall mot Unionen. Stefan Koskinen är ingen fjunig CUFare med grön näsa utan Förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen. Koskinen är en tung makthavare i den svenska företagsvärlden och tunga aktör i det nät av organisationerr som utgör den politiska högerns främsta stödtrupper.

Orasken till min klentrogenhet är att Koskinens Almega ägnar sig åt klassisk Unionbusting. Två parallella strategier finns i klassisk Unionbusting, och Koskinen ägnar sig åt båda.

Desinformation
Koskinen kommer olika sammanhang med en mängd påståenden som pendlar mellan lögn och halvsanning. Westerholms sammanställning är lysande, varför jag hänvisar till den.

Koskinen anklagar också Unionen för att ägna sig åt ”Ett missbruk av konfliktvapnet”, vilket är nonsens. I alla tider har varsel gjorts strategiskt för med så liten kostnad för den egna organisationen åsamka motparten så stora kostnader/besvär som möjligt. Det är inte missbruk, Stefan Koskinen, det är klassisk facklig konfliktstrategi.

Vidare använder Koskinen sig av invektiv såsom ”Ett fack i förfall”, han kallar dessutom Unionens ledande personer för vansinniga. Jag frågar mig om Koskinen verkligen tror att invektiv främjar ett gott förhandlingsklimat. Jag frågar mig även om Almegas förhandlare tänker ”Tjoho” eller ”För djävulen” när de frukostläser vad bossen sktriver om de personer de ska förhandla med om 176 minuter.

Som extra sur grädde på moset använder han invektiv som ”utpressning” och ”gisslan som en beskrivning av en normal konfliktstrategi. Koskinen framställer vad som är en mänsklig rättighet som något kriminellt. Hans företrädare sade samma sak om den lika och allmänna rösträtten.

Hot & rädsla
Ben två av Unionbusting är utövande av hot och spridande av rädsla. I detta inlägg skuldbelägger han de medlemmar i Unionen som går i strejk för sina rättigheter. Han pekar ut dem som personligt ansvariga för sina arbetskamraters jobb och ekonomiska framtid.

Vad vill han åstadkomma med det? Vill han att strejkande ska trakasseras och hotas eller vill han att folk ska agera strejkbrytare? Vilken är Stefan Koskinens principiella inställning till strejkbryteri?

Den som vill veta hur en äkta Unionbuster agerar kan lyssna på Martin Jay Levitt när han talar om ”desinformation” och ”fear”.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Almega VILL avskaffa kollektivavtalen

31 maj 2012

Jag ställde en fråga häromdagen och svaret är ja. Det vill dom. Almega motsätter sig någon form av individgaranti, dvs generella påslag. De vill att lönen ska sättas i en process där ”närmste chef och medarbetare ska ges möjlighet att föra viktiga och vettiga lönesamtal”.

Det är en sak att ha någon form av individuella påslag ovanpå den generella höjningen, en helt annan att helt ersätta generella lönehöjningar med samtal mellan ”närmste chef och medarbetare”. Vad som detta innebär i praktiken är att kollektivavtalet avskaffas. På engelska kallas kollektivavtal ”Collective bargaining”, dvs kollektivt förhandlande som leder till kollektivt avtal. När hela gruppen förhandlar som en blir även strejkvapnet effektivt. Arbetsgivaren köper arbetsfred med lönehöjningar.

I Almegas värld ska kollektivavtalet ersättas med lönesamtal mellan chef och medarbetare. Vad händer när de inte är överens? Arbetsgivaren avgör. Vad händer med strejkrätten? Den försvinner. Almega suddar med ett drag av pennan bort två grundläggande mänskliga rättigheter.

Unionen ståndpunkt är den självklara; ”Arbetsgivaren ska inte ensidigt sätta lönen”.

Att Almega vill avskaffa kollektivavtal och strejkrätt är klarlagt, SN verkar hålla med.

Bloggat: Johan Westerholm, Martin Moberg

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Vill Almega avskaffa kollektivavtalen?

30 maj 2012

Frågan kan tyckas absurd med relevant med tanke på att Almega avvisar individgarantier i förhandlingar med Unionen.

- Arbetsgivaren ska inte ensidigt sätta lönen. Våra medlemmar vill se en lön som sätts i öppna processer med kriterier som är väl förankrade bland de anställda och företaget. Innan vi nått dit måste de anställda ha någon form av skydd mot godtycke – individgarantin fyller det syftet, fortsätter Niklas Hjert Unionen

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Skolan måste ge alla barn möjligheten att uppfylla sin potential

21 maj 2012

Almega och Unionen har startat en en fem veckors bloggduell. Ett ämne per vecka, startveckan handlar om är kompetensutveckling. Det ska bli kul att följa detta, det ska bli kul att lägga sig i. Almega inleder med ett inlägg kallat En skola i takt med sin samtid.

Tyvärr visar Almega att de inte förstår sin samtid och vad den kräver.

 med tanken att skolan främst ska utjämna förutsättningarna för elever med olika social bakgrund. Om denna tanke ska genomföras fullt ut, finns inget utrymme för fria skolval, friskolor, utbildningar av olika längd och ambitionsnivå, eller ens betyg.

Som alternativ modell till den jämlikhetssträvande skolan står en skola som främst sätter kunskapsresultaten i fokus Almegabloggen

Almega inser inte att Sverige som kunskapsnation inte har råd med att en av fem kraschar ur i grundskolan, vi har inte råd med en skola som slösar med mänsklig potential. Almega verkar tro att socioekonomiska faktorer är något givet och att dessa barn inte har potentialen att bli den näste Einstein eller Steve Jobs.

En kunskapsskola värd namnet ger alla barn en chans att nå sin fulla potential. Vi vet att vi alla är olika, det innebär att våra lärprocesser även skiljer sig. Om ett barn misslyckas i skolan beror det på skolan, inte på barnet.

En kunskapsskola värd namnet har ett arbetssätt som göra att alla barn klarar kursmålen, att alla ungdomar kommer in på gymnasiet och tar sin examen. Almegas version av kunskapsskolan är vad jag kallar sorteringsskolan, eller ”skomakare, bliv vid din läst”. De kallar det ” olika förmågor och ambitioner”, men det är samma sak.

Unionen Opinion för ett rätt kortfattat och i grunden intetsägande resonemang om betydelse av kompetensutveckling. Det kanske hettar till så småningom.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Almega: Nästa till rakning

13 april 2012

Medan bläcket fortfarande rann på Handels avtal är det dags för nästa varsel.

Klockan 17.00 i dag, torsdag, lämnade Transport över ett konfliktvarsel till arbetsgivarna i Almega. Varslet kom sedan förhandlingarna om ett nytt löneavtal för väktare, ordningsvakter och andra bevakningsgrupper kört fast.

– Stridsåtgärderna är relativt omfattande. Vi vill ha ett snabbt avslut, säger Transports ordförande Lars Lindgren Transport

Jag hoppas att Almega lärt sig något av Svensk Handels misslyckande, men kanske det är så att det är fler som behöver tuktas…

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 144 andra följare