Arkiv för kategori ‘Politik’

Utbildning är vägen till arbete

23 april 2014

Utbildning_arbetslöshet

Vi vet att 1 av 5 företag i Sverige tvingas tacka nej därför att de inte kan hitta personal med rätt utbildning. Vi vet att det finns 8% arbetslösa. Vi vet att unga utan gymnasieexamen har skyhögt större arbetslöshet. Lösningen, eller i vart fall en del av de, är alltså utbildning, .

Politik kan ibland vara dramatiskt, oftast är det inte så. Det är inte samma sak som att det är trist. Dagens förslag från S ett kunskapslyft för fler jobb är vare sig nytt eller nyskapande. Men, det är en väg som fungerar.

Så enkelt kan politik ibland vara. Inget hattande, ingen dramatik utan ett vardagsgnet som ger önskat resultat.

Om någon undrar – det är det som är regeringsduglighet.

Mer information från ett PM, en presentation och en sammanställning över förslag kopplade till vår kommande vårmotion.

Vilken substans finns egentligen i Reinfeldts försvarsutspel?

23 april 2014

försvarGårdagens utspel i försvarspolitiken gav fler frågor än svar. Vad är utspelet egentligen värt? Anders Eriksson, tjänsteman på försvarsdepartementet ger en bild

Men läser man debattartikeln mer noggrant framstår beskedet mest som skramlat från tomma tunnor. För det första kan man konstatera att det är först 2024 som höjningen kommer att uppgå i de 5,5 miljarder kronor som rubrikerna utlovar. Det är med andra ord ett löfte om en satsning som ligger tre val och minst två försvarsbeslut bort.

För det andra skriver regeringen att det saknas finansiering för höjningen efter 2018. Och då de reserverar sig med att höjningen måste ”finansieras krona för krona”, framstår beskedet som allt tunnare. Dagens Arena

Expressen ligger i samma spår

För trots att Fredrik Reinfeldt under presskonferensen inpräntade vikten av finansiering ”krona för krona” är det ett faktum att merparten av satsningen är ofinansierad.

Höjningen av försvarsanslaget ska till exempel vara fullt genomförd först år 2024. Talet om ett tillskott på fem miljarder kronor årligen är alltså inte mycket mer än en from förhoppning om att framtida regeringar ska betala för alliansens ”satsning”.

Därtill har regeringen ännu inte dragit tillbaka den besparing som presenterades i våras och som innebär att försvaret måste spara en halv miljard kronor på lönekostnader. Regeringens ”satsning” innebär i praktiken att den så viktiga förbandsverksamheten först om tre, fyra år åter får kosta lika mycket som före den besparingen. Expressen

Regeringen föreslår besparingar med ena handen och en ”satsning” med den andra. Det är måhända underhållande för de främmande underrättelsetjänster som analyserar vår försvarspolitik, men speciellt långsiktigt och konsekvent är det inte.

DN är mer positiva, men konstaterar samtidigt att ”det är inte helt lätt att förstå exakt hur mycket regeringen vill satsa, under vilken tidsperiod och av vilka medel”.

I SvD är Raymann småspydig och Gudmundsson anser ”att utspelet primärt handlar om valtaktik”.

Sydsvenskan instämmer.

Den stora smällen mot Reinfeldts ledarskap, eller rättare sagt brist på ledarskap delas ut i slutet av en annars rätt positivt inlägg i DI.

Sverige lever också i ett osäkert universum. Valutgången i september är mycket oklar och partierna kan tvingas till nya och oprövade samarbeten. Att skapa onödiga konfliktytor med Socialdemokraterna och föregripa försvarsberedningen kan straffa sig. En debattartikel om försvaret undertecknad av Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven hade varit riktigt statsmannaskap i Europas allvarligaste kris sedan kalla kriget. DI

Om Bill & Bull skulle sammanfatta reaktionerna skulle det låta

  • Ljummet, sa Bill
  • Valfläsk, sa Bull

Det faktum att det hela ska finansieras med hjälp av höjda förseningsavgifter på deklarationerna och höjda ordningsböter är en pikant detalj. Vad händer om avskräckning med hjälp av hårdare straff faktiskt fungerar?

Bloggat: Ledarsidorna & Göran Johansson

Försvarsberedning? Vilken j-a försvarsberedning?

22 april 2014

Spricka_alliansenSverige har en god gammal tradition att utforma försvarspolitiken i sk ”försvarsberedningar”.

Försvarsberedningen är ett forum där Sveriges regering och de politiska partierna i riksdagen kan samråda inom Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. Syftet är att nå en bred enighet om hur Sveriges säkerhets- och försvarspolitik ska utformas Wikipedia

Motiven för arbetssättet är att skapa långsiktighet och därmed trovärdighet i den svenska försvarspolitiken. Det ska med ord inte hattas i försvaret. Den nuvarande försvarsberedningen har fått sin tid förlängd och ska lämna sin rapport 15 maj, dvs om sisådär tre veckor.

Idag hattar den samlade borgerligheten loss på DN debatt. Expressen är inte nådiga.

Alliansens debattartikel i DN i dag är ett reptrick i den högre skolan. Rubriken lyder visserligen ”vi vill höja försvarsanslaget med fem miljarder årligen”. Men försvaret får till viss del betala för satsningen med egna pengar då medel ska omfördelas från försvarets internationella insatser.

Dessutom ska satsningen få full effekt först år 2024 och flera steg är ännu inte finansierade. Alliansens beslut är alltså inte mycket mer än en from förhoppning om att framtida regeringar ska verkställa och finansiera deras ”satsning”.

Och ens om pengarna betalas ut lär det inte mildra försvarets problem. Tillskottet tycks inte vara värdesäkrat vilket gör att det förmodligen inte ens kommer att följa BNP-utvecklingen. Satsningen är alltså inte ens en satsning, möjligen ett nolltillskott. Expressen

Anders Eriksson, tjänsteman på försvarsdepartementet ligger samma linje. Så även Alliansfritt.

Tre veckor före försvarsberednings deadline hattar borgerligheten loss på DN debatt och hoppas genom Annie Lööf på twitterVår förhoppning är att detta är grunden för en blocköverskridande överenskommelse för ett långsiktigt hållbart, svenskt försvar.”

Men snälla nån – det är just därför vi har försvarsberedningar.För att göra göra blocköverskridande överenskommelser för ett långsiktigt hållbart, svenskt försvar.

Dagens utspel är symptomatiskt för Regeringen Reinfeldt. Beprövade metoder för att skapa långsiktiga beslut i avgörande frågor kastas överbord till förmån för utspelspolitik.

Taburetten före nationen.

Skånskt BB-lotteri i sommar – vem vinner, vem förlorar?

22 april 2014

KinhultNär sommaren kommer anländer även bemanningsproblem i vården. Region Skåne är inget undantag. I sommar kommer det troligen att fattas personal på kvinnokliniken på SuS. Det får konsekvenser.

Förra året blev ett mycket ansträngt år på Skånes förlossningsavdelningar.

– Vi kämpade med att behålla den medicinska säkerheten. Inget barn eller kvinna kom till skada, men vi hade många tillbud och det var på håret att vi klarade det, säger överläkaren och sektionschefen Dag Wide-Swensson.

Nyligen berättade Sydsvenskan också att cirka 600 kvinnor som förra året kontaktade förlossningen när det var dags att föda fick veta att det saknades plats.

De blev hänvisade till en annan ort.
– Även i år har vi fortsatt höga siffror. Det är inte acceptabelt och inte hållbart att vi skickar ifrån oss så många kvinnor, säger Andreas Herbst, verksamhetschef på kvinnokliniken i Malmö och Lund, Skånes universitetssjukhus. SdS

Vården i Skåne är en stor härdsmälta. Ansvariga politiker med Pia Kinhult (m) i spetsen gömmer sig bakom sina tjänstemän.

Skåningarna förtjänar en annan politisk ledning som har viljan och förmågan att bygga en vård för alla.

Sverige sviker sina afghanska tolkar

22 april 2014

Den som vill ha lojalitet måste också ge lojalitet. Flödet går åt båda håll.

Alla inblandade är överens om att de afghanska tolkar som jobbar/jobbat åt Sverige i Afghanistan gjorde värdefulla insatser. Utan deras språkliga kunskaper, utan deras kulturella insikter hade insatsen varit mer eller mindre omöjlig. Nu avslutas den militära insatsen och våra tolkar lämnas åt sitt öde.

Många afghaner har betraktat våra styrkor som en främmande ockupationsmakt. I deras ögon är tolkarna kollaboratörer och vi vet alla vad som händer med såna när den främmande militärmakten försvinner. Faran för liv och lem är alltså överhängande för samtliga individer som jobbat som tolk år den svenska militära makten.

Försvaret hade i samarbete med Migrationsverket löst uppgiften, var beskedet. Av hänsyn till tolkarnas egen säkerhet ville man inte avslöja hur många det handlade om eller något om omständigheterna, men man garanterade att det har gjorts noggranna säkerhetsbedömningar för alla tolkar.

Men säkerhetsbedömningarna görs bara för de tolkar som i dag har kontrakt med Försvarsmakten. För de tolkar som redan har avslutat sin tjänst finns inget skydd alls, deras skyddsbehov kommer inte ens att utredas. Det framgår av en redogörelse till Försvarsdepartementet, som tidigare har hemligstämplats. Där står bland annat:

”Försvarsmakten vill särskilt påpeka att det påtagna ansvaret för civilt anställd personal upphör i samband med avslutad anställning.” SR

Försvarets besked är ett monmentalt svek som mycket väl kan medföra att de tolkar som inte får asyl i Sverige mördas av sina landsmän.

Den svenska militära insatsen har varit misslyckad från dag 1. Jag hade haft en förhoppning om att insatsen skulle ha avslutas med ett korrekt beslut, men ack så fel jag hade.

Om inte annat är det konsekvent.

Anders Borgs lögner snart trassliga som härvan #Nuon

21 april 2014

Borg_budgetJag fick reda på köpet av Nuon via media, hävdar Anders Borg.

Dokument som Afton­bladet tagit del av visar att ­finansministerns departement var delaktigt bara två dagar innan budet las.

– De var djupt inblandade i det här in till sista ­timmarna, säger en regeringskälla.AB

Det finns tre alternativ

  1. Borg ljuger som en häst travar
  2. Borg har inte en susning om vad som händer på finansdepartementet
  3. Borgs underlydande ser till att Statsrådet Borg svävar i okunskap om känsla frågor för att på så sätt ge Statsrådet möjligheten att säga ”Jag fick reda på XXX via media”.

Inget av alternativen är acceptabla.

 

Regeringen Reinfeldt: Hör inte, se inte, tala inte

20 april 2014

aporDe tre aporna ger en bild av det inre tillståndet hos Regeringarna Reinfeldt.

Antingen visste den innersta kärnan, Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, vad som var på gång och lät det ske. Då fattade de ett dåligt beslut och var ovarsamma med skattebetalarnas pengar. Men vad värre är: De skulle i så fall ljuga i dag när de påstår att de var ovetande.

Eller så visste de inget, vilket väcker besvärliga frågor om vilka andra viktiga beslut som glider genom hierarkin bakom stats- och finansministrarnas ryggar. DN

Ett PM från regeringskansliet visar att partiledarna informerats. Reinfeldt säger att detta PM är falskt. Samtidigt understryker han den formella gången i regeringsbesluten. Besluten ska beredas i tillbörlig ordning. Dvs i form av PM och andra skrivelser, den typen av skrivelser som enligt Reinfeldt då och så inte stämmer. Bra beslutsunderlag.

Att en statsminister, en vice statsminister (som Olofsson var 2009) och en finansminister, tre centrala personer i regeringen, har en så dålig intern kommunikation är ”mycket besynnerligt och bekymmersamt”.

Därtill kan läggas att regeringen enligt grundlagen är kollektivt ansvarig. Misstag av näringsministern kastar skuggor över statsministern, särskilt som Reinfeldt inte gärna kan sparka ett annat regeringspartis ordförande. SdS

Borg sade att han fick information om Nuon via media. Hans departement fick info tidigare än så.

Di.se har tagit del av det dokument som  skrevs om upphandlingen och som skickades från näringsdepartementet till finansdepartementet före affären blev känd. Dokumentet har inte granskats av Konstitutionsutskottet. Det visar att tidsplanen var ytterst pressad och ytterst konkret.

”Tidsplanen för det planerade auktionsförfarandet har kommit till regeringens kännedom då det kvarstår kort tid till dess att budet skall inges den 13 februari 2009. Därför behöver Regeringskansliet med stor skyndsamhet upphandla en rådgivare”, skriver kanslirådet  Viktoria Aastrup i slutet av januari i promemorian som gick ut till flera enheter på finansdepartementet, däribland budgetavdelningen. DI

Om finansdepartement fått viss information är finansministern att betrakta som informerad.

Många beslut som kablats ut från Regeringen Reinfeldt har varit undermåliga, nuet vi varför.

Hur mycket kommer Reinfeldt att ljuga om #Nuon idag?

17 april 2014

PowerPoint-presentationFredrik Reinfeldt ska idag infinna sig inför de folkvalda och göra det han påstår vara sin främsta dygd, ta ansvar.

Problemet är att Fredrik Reinfeldt inte kommer att ta något ansvar. Han kommer att mumla, glida och ljuga sig fri från sitt ansvar för Nuonaffären. Att han visste råder det ingen tvekan om.

Ni som vill se tragedin kan göra det på riksdagens hemsida.

Personligen har jag inget emot att se en moderat partiledare bränna sitt förtroende, men jag tycker det är djupt tragiskt att se en svensk Statsminister ljuga sig fri från ansvaret för sina handlingar eller brist på desamma.

Läs gärna Högberg och Moberg

Talar någon sanning om #Nuon

16 april 2014

PowerPoint-presentationStaten köper ett bolag för en summa som motsvarar en niondel av den totala statsbudgeten och varken statsministern eller finansministern känner till det?

Är det sant kan regeringsdugligheten onekligen ifrågasättas. Och förstås så även om Reinfeldt och Borg ljuger.Allehanda

Denna härva blir allt mer absurd. Enligt Mellin i AB ska affärer av denna storlek beredas av finansen. Borg säger att så inte skett. Maud Olofsson ger via mail en annan version.

– Näringsdepartementet följde de direktiv som fanns, säger Alterå.

Men medger att departementet och regeringen hade kunnat dokumentera hur beredningen skedde bättre, enligt Svenska Dagbladet.

En version som Maud Olofsson alltså skriver under.

”Där har du min bild av händelseförloppet och varför vi lät bolaget ta beslutet om att göra affären”, skriver hon till Aftonbladet.

Kanske dags för Maud Olofsson att dyka upp i KU.

Borg skyller på Olofsson. Olofsson säger att allt sköttes enligt regelverket. Borg & Reinfeldt säger att de inget visste, PM i regeringskansliet visar att de informerats.

Finns det någon som talar sanning?

Ny friskoleskandal – miljoner ute på vift

15 april 2014

bank och pengarDe kommer som regn på semestern, friskoleskandalerna. Nu är det Praktiska som använt en hög miljoner avsedda för praktik till – annat.

Forskaren Ingrid Berglund och hennes kolleger vid Stockholms universitet granskade statsbidraget på uppdrag av Skolverket.

– Det var flera arbetsgivare som hörde av sig och var arga. De hade inte fått några bidrag från skolorna, flera av dem visste inte ens att det fanns förrän vi berättade det, säger hon.

Ingrid Berglund säger att arbetsgivarnas kritik ”nästan uteslutande” handlade om Praktiska Sveriges skolor. Mellan 2008 och 2010 fick skolorna 25.000 kronor per lärlingselev och läsår. En statlig utredning visade att ”nästan inget alls” av statsbidraget till fristående skolor gick till att ersätta arbetsgivare.

– De åren fick Praktiska nästan 200 miljoner kronor från staten, pengar som borde ha gått till lärlingsplatser, säger Ingrid Berglund.

Under samma period öppnade Praktiska Sverige totalt 28 nya gymnasieskolor. DN

Lärlingsplatser utan praktik blir ungefär som att ha kräftskiva utan kräftor. De som får ta smällen är eleverna och företagen som behöver utbildad personal. Ungdomarna riskerar arbetslöshet och företagen riskerar att tvingas tacka nej till order.

Friskoleliberalerna kommer förmodligen att hävda att detta bara ”är normala affärsmetoder” eller kanske anklaga mig för att vilja förvandla Sverige till DDR.

Våra skattepengar avsedda för utbildning används till något annat. De är ute på vift.

Det är inte acceptabelt.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 148 andra följare